Skip to main content

Virkamiesesittely voi johtaa päättäjät harhaan

Esitin kaupunginhallitukselle kirjeen, jossa peräänkuulutin Särkisalokodin lakkautuksen perusteita ja niiden todenperäisyyttä. En ole virallista vastausta saanut asiaan, mutta tämä lisäselvitys lienee tehty kirjeeni perusteella. Eli vasta sen jälkeen kun lautakunta oli kokoontunut päättämään talousarviostaan vuodelle 2012 ja samalla Särkisalokodin lakkautuksesta.
Talouden reunaehtoihin vedotaan joka käänteessä, mutta samaan aikaan myönnetään, että joka petiin saadaan kyllä asukas, jos vaan rahat riittävät. Eli kun rahat eivät riitä, suljetaan hoitopaikkoja ja venytetään vanhusten kotona selviytymistä.

Viranhaltijat yrittävät myös sälyttää Tiipilän ja erään toisen hankkeen hyväksymistä järjestelytoimikunnan niskaan. Todellisuudessa samaiset viranhaltijat ovat valmistelleet järjestelytoimikunnalle ARA:lle annettavan lausunnon, jossa todetaan mm  ”ikääntyvän väestön määrän selkeä lisääntyminen Salossa vuoteen 2015 mennessä aiheuttaa kasvavaa palvelutarvetta, jolloin esitetyt hankkeet tuovat oman lisänsä monipuoliseen palvelukirjoon ”. Sanallakaan tuossa lausunnossa ei sanota, että tulevat hankkeet aiheuttaisivat muualla hoitopaikkojen alasajon. Niin järjestelytoimikunnan kuin valtuuston tms. toimielimen jäsenet ovat aika pitkälti viranhaltijoiden esittelyn varassa. Tässä kohtaa tulee mieleen, että johdetaanko meitä päättäjiä harhaan.

Esitin viime keskiviikkona Särkisalossa pidetyssä info-tilaisuudessa viranhaltijoille kysymyksen , montako uuttaa paikkaa todellisuudessa on tulossa Tiipilään, kun hanke on ollut saneeraus- ja uudisrakennushanke. Sain vastauksen, ettei vanhoja palveluasuntoja ole saneerattu vaan purettu pois. En siis saanut vastausta kysymykseeni, montako uutta paikkaa on tulossa. Entisiä palveluasuntoja oli 20 ja nyt uuteen rakennukseen tulee 22 paikkaa. Yhteensä siis on tulossa kaksi uutta paikkaa? Haluaisin myös tietää, miksi ja milloin hanke onkin muuttunut tehostetun palvelun asumisyksiköksi, kun ARA:lle annetussa lausunnossa puhutaan palveluasunnoista . Miksi on muutettu palveluasunnot tehostetun palvelun asunnoiksi, jos niitä on jo muutenkin riittämiin Salossa?

Edelleenkään en usko, ettei Särkisalokotiin olisi tulossa asukkaita, koska olen kuullut useita kommentteja siitä, ettei paikkaa ole edes tarjottu useita kuukausia paikkaa odottaneille vanhuksille. Tilastothan saadaan näyttämään juuri siltä kuin halutaan. Samoin kävi muutama vuosi sitten, kun lääkärinvastaanottoa ajettiin alas Särkisalossa (toimialajohtajan mukaan Särkisalossa ei ole koskaan ollutkaan lääkärinvastaanottoa). Ensin rajattiin, että vain vanhat ja huonokuntoiset voivat päästä Särkisaloon lääkärinvastaanotolle. Sitten päästiinkin sanomaan, ettei ole tulijoita.

Koulutetun henkilökunnan puute onkin nyt koko kaupungin alueen ongelma eikä pelkästään Särkisalokodin ongelma. Siitä huolimatta infotilaisuudessa koulutettu hoitaja kertoi ilmoittaneensa keväällä olevansa käytettävissä Särkisalokotiin, muttei puhelin ollut kertaakaan kesän aikana pirahtanut. Samaan aikaan sairaanhoitajat ihmettelevät, missä avoimista paikoista ilmoitetaan, kun eivät ole nähneet ilmoituksia.
Kiinteistön kuntoa toimialajohtaja arvostelee mm. vesivahingoilla. Kysymys kuuluu lyhyesti: mitä kaupunki on tehnyt asialle. Tai oikeastaan mitä ei ole tehnyt ja miksi ei?
Kysymykseeni mistä ruoka jatkossa Särkisalokodin pihapiirissä palvelutalossa asuville ja muille kylän vanhuksille jatkossa, sain vastauksen, että ruoka voidaan viedä palvelutalon asukkaille kotiin. Juuri niin. Vanhusten ei tarvitse enää nousta sängystään ylös. Toisena vaihtoehtona esitettiin yhden asunnon vuokraamista palvelutalosta yhteiseksi ruokailutilaksi.  Siis vielä yksi vanhuspaikka pois Särkisalosta.
Kysyin vielä, mihin sijoitetaan kotihoidon tiimitilat jatkossa. Vastaukseksi sain, että esim. koululle. Tällaisia vastauksia ei pitäisi heittää ennen kuin asioita on selvitetty. Miten ihmeessä kaikki toiminnot voisivat sijoittua koululle, jossa ei ennestäänkään ole yhtään ylimääräistä tilaa. Tietysti sinne mahtuu, jos koulu siirtyy muualle… Päivähoitoa jo suunnitellaan koululle, muttei senkään sopiminen sinne ole ihan yksiselitteinen. Kysyessäni info-tilaisuudessa kylän vanhusten saunotuksesta, tuli siihenkin vastaus, että ehkä sitten koululla…

Siis Salo säästää itsensä hengiltä

Katri Karimo
kaupunginvaltuutettu (kok)
Salo

 

 

Pilvilinnoista maan pinnalle

Muutamia vuosia sitten järjestelytoimikunta maalaili Arto Kosken johdolla pilvilinnoja unelmakaupungistamme uudesta Salosta ja määritti sille strategioita ja visioita johtavien poliitikkojemme avustamana. Ei näihin edelleenkään varmaan mitään lisättävää ole, mutta ne ovat täysin erkaantuneet arjen toiminnasta taloudellisen tilanteen äkkinäisen muutoksen myötä. Alkukesästä kaupungin talousjohdossa vielä ajateltiin, että kuluvan vuoden verotulot olisivat budjetin mukaiset ja vähän ylikin, mutta sittemmin on ilmennyt ettei näin tule tapahtumaan. Menot tulevat varmuudella toteutumaan vähintäänkin budjetoitusti. Näin ollen kuilu kaupungin ensivuoden menojen ja tulojen välillä kasvaa kokoajan ja se lienee nyt noin 2 veroäyriä taloussuunnitelmissa olevan 0,75 prosentin kunnallisveron korotuksen lisäksi. Kaupungin kassa tulee siis olemaan vuodenvaihteessa jo valmiiksi kuiva, jollei sitä taas lainarahalla täytetä. Kaupunki joutuu kuitenkin ottamaan investointien ja poistojen kattamiseksi muutamia kymmeniä miljoonia euroa uutta lainaa muutenkin, joten toivoisin että jotain vastuullisempaa tässä vielä löydettäisiiin.

Viimeaikaisista uutisoinneista ei ole ollut nähtävissä mitään sellaisia merkkejä, joista voitaisiin ennustaa Salon talouden palaavan hetkessä entisille hyville uomilleen, synkkiä pilviä sen sijaan on ollut horisontissa yltäkylläisesti. Nämä näkymät pakottavat kaupungin tekemään muutoksia kuntalaisille tarjottavien palveluiden järjestämisessä, määrässä ja laadussakin. Pilvilinnojen tavoittamista ei siis voida luvata lähestyvistä kunnallisvaaleista huolimattakaan, vaikka joillakuilla siihen selvästi halua olisikin. Tarvetta on tehdä leikkauksia, joilla toimintakulujen kasvua saadaan hillittyä ja ehkä joskus jopa tehtyä säästöjä. Siihen ei vielä olla päästy, vaan esim.
Salon sosiaali- ja terveystoimen kulut kasvavat ensivuonna esitytyistä säästöistä huolimattakin.

Viimeaikoina paljon tapetilla ollut Särkisalokodin lakkautus ei tule olemaan hätiköity päätös, vaikka se kipeitä tunteita herättääkin.
Lakkautuksen tueksi on olemassa lukemattomia tilastoja, laskelmia ja paljon kaivattua IVA -menetelmääkin on tässä kohdin käytetty. Nämä ovat kuitenkin vain lukuja ja väitteitä, joilla ei kuntalaisten tunteisiin vaikuteta. Valitettavasti tunteisiin ei nyt ole varaa, tärkeämpää on säilyttää palvelut annettujen taloudellisten raamien puitteissa. Nämä ovatkin päättäjien tueksi laadittuja selvityksiä, koska päätöksentekoa ei voida vain tunteella perustella. Päätöksenteossa tarvitaan faktoja.
Palveluiden muokkaus toimiviksi kokonaisuuksiksi on välttämätöntä, eikä meillä ole enää varaa kekkoslaiseen alueelliseen hajakeskittämiseen.
Aika on siitä ajanut ohi.

Mikäli nyt emme tee vastuullisesti näitä rakenteellisia muutoksia joilla pystymme tulevaisuudessa vaikuttamaan kulukehitykseen, on vaalien jälkeen valittavalla uudella valtuustolla entistäkin enemmän leikattavaa edessään. Tunteiluun ei heilläkään tule olemaan varaa, koska ei pelkkä Särkisalokodin lakkautus toiminnan sopeuttamistarvetta tulevilta vuosilta poista. Se on vain osa tarvittavaa rakennemuutosta, joka ulottuu takuulla muuallekin kuin vanhustenhuoltoon ja Särkisaloon. Lisää muutoksia on siis tulossa ja niitä riittää kaikille. Se on ainoa asia jonka minä voin luvata.

Tatu Johansson
SoTe ltk 1. vpj, kaup.valt.
Kokoomuksen kunnallisjärjestö vpj.
SALO

Jaa artikkeli: