Skip to main content

Vanhusten hoivayksiköiden tarve on arvioitava kokonaisuutena

Sosiaali- ja terveyslautakunta seuraa säännöllisesti odotusaikoja ympärivuorokautiseen hoitoon pääsemiseksi. Keskimääräinen tilanne ympärivuorokautiseen hoitoon pääsemiseksi on hyvä. Kaikille edellytykset täyttäville pystytään kohtuuajassa tarjoamaan paikka joko kaupungin omissa, yleishyödyllisten tai yksityisten palveluntarjoajien hoivayksiköissä.

On ymmärrettävää, että kriteerit ympärivuorokautiseen hoivaan saattavat yksittäistapauksissa tuntua liian tiukoilta. Salossa ei kuitenkaan ole mahdollisuutta poiketa nykyisestä linjasta. Hoivayksikköjen rakennuskanta Salossa on suurelta osin tulossa käyttöikänsä päähän, eivätkä yksiköt myöskään mahdollista ns. vanhainkotien muuttamista tehostetun palveluasumisen yksiköiksi. Kaupunki vastaa yli 500:sta ympärivuorokautisesta hoivapaikasta. Ostopalvelujen osuus siitä on 23 %  ja kaupungin omat yksiköt säilynevät valtavirtana myös jatkossa. Ympärivuorokautisen hoivan piirissä on 8 % salolaisista 75 -vuotta täyttäneistä ja vastaavasti 92 % asuu kotonaan. Arvion mukaan tarvitsemme noin 100:n ympärivuorokautisen hoivapaikan lisäyksen vuoteen 2025 mennessä. Samaan aikaan tarvitaan ikääntymiskehityksestä johtuen lisää voimavaroja kotihoitoon ja monipuoliseen kotona asumisen edistämiseen.

Tulevaisuuden tarpeita tuskin pystytään tyydyttämään ympärivuorokautisessa hoidossa 30 -paikkaisilla yksiköillä. Uudet yksiköt voivat olla 30 -paikkaisia tuntuvasti suurempia ja monipuolisempia, jotta samasta paikasta voidaan saada palveluja kohdennetusti tarpeiden mukaisesti. Alkuvaiheessa asiakkaat osallistuvat kustannuksiin tarpeidensa mukaan enemmän ja tarvittaessa siirtyvät ympärivuorokautiseen hoitoon ilman, että heidän on muutettava uuteen hoivayksikköön.

Salossa tästä on hyviä esimerkkejä yleishyödyllisten palveluntarjoajien järjestämänä. Vuoden 2019 kuluessa valmistuu keväällä aloitettu työ Salon vanhushuollon uudeksi kehittämisohjelmaksi. Perustana ovat vanhuspalvelujen tulevaisuuden tarpeet, valtakunnalliset ohjeistukset, Varsinais-Suomen kuntien yhtenäinen menettely ja sote-valmistelu.  Ohjelmaluonnos tulee laajasti arvioitavaksi ja viime kädessä valtuuston päätettäväksi.Kaupunginvaltuuston äänestyspäätös uuden hoivayksikön perustamiseksi vuoden 2017 lopulla ei täytä avoimen valmistelun vaatimusta, eikä näin merkittävässä päätöksessä ole käytetty virkamiesvalmistelua.
Päätös on irrallinen ja kaupungin taloudellisen tilan ja hoitajamitoituksen aiheuttamat lisäkustannukset huomioon ottaen vaarantaa vanhuspalveluiden tasapainoisen kehittämisen. Sosiaali- ja terveyslautakunta on vuotta 2018 koskevan päätöksen jälkeen käsitellyt kaksi kertaa vanhusten hoivayksikön perustamista ja molemmilla kerroilla tehnyt yksimieliset päätökset, joiden mukaan kaupungin oman yksikön perustamiselle ei ainakaan tässä vaiheessa ole toiminnallisia ja taloudellisia perusteita. 

Heikki Liede (kok.)
Marjatta Hyttinen (kok.)
Kirjoittajat ovat kaupunginvaltuutettuja jasosiaali- ja terveyslautakunnan jäseniä 
 
 
    
   
     

 
     

   

Jaa artikkeli: