Skip to main content

Vanhuspalvelulaki parantaa vanhusten asemaa

Markku Nurmi kirjoitti Perniönseudun lehdessä (27.11.2014) vanhusten palveluista ja väitti, ettei vanhuspalvelulaki muuta mitään paremmaksi. Vanhuspalvelulaki on merkittävä ja suuri lainsäädäntöhanke. Jo lakia säädettäessä oli kuitenkin selvää, että maailma ei tule valmiiksi hetkessä sormia napsauttamalla. Silti vanhuspalvelulailla valettiin se pohja, jolle rakennetaan kaikille ikäihmisille entistä paremmat edellytykset elää koko vanhuusaikansa mahdollisimman täyttä ja hyvää elämää.

THL ja Valvira ovat seuranneet sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta vanhuspalvelulain toimeenpanoa kyselyin sekä ennen lain voimaan tuloa että sen jälkeen. Viime viikolla julkaistiin tulokset kolmesta seurantakyselystä. Ne osoittavat, että ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköt ja palvelujen järjestäjät ovat lyhyessä ajassa kehittäneet toimintaa vanhuspalvelulain mukaisesti.
Myös vaaditut henkilöstömitoitukset toteutuvat tällä hetkellä paremmin kuin ennen lain voimaantuloa. Vaadittu henkilöstömitoitus (0,5 hoitajaa asiakasta kohden) ei toteutunut vuonna 2013 kuin joka viidennessä ympärivuorokautisessa toimintayksikössä. Tänä syksynä vaadittu mitoitus alittuu enää joka kymmenennessä toimintayksikössä.

Myös mahdollisuudet saada kotihoidon palveluita ovat vuoden aikana parantuneet. Kuitenkin yhä lähes puolet kyselyyn vastaajista katsoo, ettei tarjonta vieläkään ole riittävää. Lisäksi kotona asumisen turvaamiselle välttämättömiä kuntouttavia palveluja on tarjolla vasta vähän ja kotihoidon kyky vastata nopeasti asiakkaan palvelutarpeen muutokseen on vielä vähäistä. Olemme siis hyvässä alussa, mutta meillä on vielä paljon tehtävää.

Vanhuspalvelulain merkitys näkyy myös siinä, että keskustelukulttuuri on muuttunut. Ennen vanhukset olivat poliittisessa keskustelussa helposti pelkkiä lukuja tai palvelujen kohteena olevia passiivisia hoidettavia. Nyt on siirrytty puhumaan yhä laajemmin ihmisarvoisesta elämästä, mahdollisuuksista vaikuttaa omaan hoitoympäristöön, sekä oikeudesta kuntoutukseen ja riittäviin sosiaalisiin kontakteihin.

Asennemuutos on tosiasia. Tänä syksynä olemme saaneet seurata A-studion kautta somerolaisen vanhusten palveluyksikön toimintaa. Siellä tehdään erittäin paljon hyviä asioita ja ajatellaan uudella tavalla. Seurauksena ikäihmiset ovat paitsi virkeämpiä ja parempikuntoisia, myös terveempiä ja toimintakykyisempiä. Nämä kokemukset ja uudet ajattelutavat on levitettävä koko Suomeen.
Vanhuspalvelulakiin kiteytyy asennemuutos, joka korostaa ikäihmisen arvokkaan elämän edellytyksiä. Lain keskiössä on asiakkaan mielipiteen kuunteleminen ja yksilöllisten palvelutarpeiden arviointi.
Se mistä olemme Markku Nurmen kanssa samaa mieltä – ja tämän olen todennut monessa yhteydessä ennen vanhuspalvelulain säätämistä ja sen jälkeen – on, että on häpeällistä, että maahan tarvitaan laki, jolla vanhusten olot, asuinympäristöt ja palvelut saadaan säälliselle tolalle.
Mutta silti, tärkeintä on joka tapauksessa hoitaa vanhusten asema kuntoon. Kun muu ei auta, niin lainsäädännöllä.

Katja Taimela
kansanedustaja (sd)

Jaa artikkeli: