Skip to main content

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat tänään olleet hyvinvointialueen vastuulla vajaat pari viikkoa.

Maakunnallisella tasolla muutos näkyy mediatietojen perusteella sujuneen pelkoja paremmin: alkukangertelua on ollut esimerkiksi tietojärjestelmiin kirjautumisessa, mutta kokonaisvaltaista kaaosta ei kaiketi ole koettu missään.

Yhdeksi murheeksi onkin noussut asia, jota harva ehkä osasi odottaa: koulut ovat pitäneet yhteyttä vanhempiin Wilma-tietojärjestelmän kautta ja samaa reittiä ovat kulkeneet niin opettajien kuin oppilashuollonkin viestit ja esimerkiksi terveydenhoitajan ajanvaraukset on tehty Wilmassa.

Oppilashuollon työntekijät siirtyivät hyvinvointialueen palvelukseen ja samalla heidän pääsynsä Wilmaan estyi ainakin toistaiseksi. Yhtenä perusteena muutokselle on annettu se, että Wilmassa jaettavaa tietoa ei voi eritellä eri käyttäjille ja näin esimerkiksi terveydenhoitajille avautuisi näkymä oppilaiden arvosanoihin. On vaikea nähdä, miten vaitiolovelvollinen ammattilainen hyötyisi tästä mahdollisuudesta. Jos tässä on ylipääsemätön kynnys, voisiko järjestelmää muokata niin, että se pitäisi lokia siitä, ketkä ovat mitäkin tietoja hakeneet.

Yhtä kaikki ongelman on syytä ratketa nopeasti: järjestelmässä on nyt ammattilaisten tavoittamattomissa sellaista tietoa, jota he tarvitsisivat tärkeässä työssään päivittäin. Jotain uhkaa jäädä rästiin.

Wilman tapainen sovellus on tätä päivää. Osaa vanhemmista voi kilkuttava sovellus ärsyttääkin, mutta paluuta reppu- ja reissuvihkoihin ei tokikaan ole. Aivan olennainen on huomio siitä, että Wilman kautta asiointi on vaivatonta: sovelluksen avulla toimimiseen on matalampi kynnys kuin esimerkiksi terveydenhoitajalle soittamiseen.

Tärkeää on sekin, että sovellusta käytettäessä kaikille jää ikään kuin mustaa valkoiselle siitä, mitä on sovittu ja puhuttu.

Tiedonkulku on jälleen tekemisen olennainen ehto.

Jaa artikkeli: