Skip to main content

Tahdosta on paljon kiinni

Luonnonsuojelutyö tai lajien elinolosuhteiden parantaminen on joskus perin arkista työtä. 

Maailman luonnonsuojelusäätiö WWF:n talkooleiriläiset ovat tehneet tämän viikon ajan työtä Perniössä, ja arkisesta voidaan todella puhua, jos iltapäivän ohjelmassa on soran kantamista ämpäreissä ja sen kaatamista puroon.
Työllä on kuitenkin tarkoituksensa: uhanalaiset taimenet tarvitsevat tietynlaista sorapohjaa voidakseen kutea.

Eteläisen Salon ja muunkin Salon puroissa taimenkannat sinnittelevät varsin hyvin, kun taas muualla Suomessa esimerkiksi voimalaitosrakentaminen ja soiden ojitukset ovat ajaneet kaloja ahtaalle. Usein työssä on kyse vanhojen tekemisten paikkailusta.

Talkoot osoittavat samalla, mitä pitää olla, jos ympäristönparannustöitä tehdään: rahaa ja työvoimaa. Tällä kerralla materiaalit toimittaa kattohanke ja työvoima on liikkeellä vapaaehtoispohjalta.
Työnteon lomassa talkoolaiset pohtivat, että palkinto työstä on mahdollisesti vahvistuva taimenkanta – vaikka tätä pitäisikin muutama vuosi odottaa.

Yhtä lailla keskeistä on se, mitä esimerkiksi Valonian edustajat kiittelivät jo keväällä ja nyt taas: maanomistajat ovat suhtautuneet positiivisesti siihen, että hankkeiden puitteissa omille alueille tullaan tekemään kohennustoimia.
Hyvä tahto ei tee töitä, mutta on kaiken pohja: jos myötämieltä ympäristönparannushankkeille ei ole, ei auta vaikka tekijöitä ja rahaa olisi liiankin kanssa.

Jaa artikkeli: