Skip to main content

Sote-uudistuksen varmistettava kaikki palvelut

Tavoitteena sote-uudistuksessa on vahvistaa peruspalveluita ja nopeuttaa hoitoon pääsyä, sekä siirtää painopistettä mahdollisimman varhaiseen ongelmien ehkäisyyn. Tavoite on oikea, ja toteutuessaan sekä asiakkaan parhaaksi että kustannuksia hillitsevä.

Kyse ei ole pelkästään terveydestä ja sairaudesta. On iso joukko ihmisiä jotka eivät ole sairaita, mutta tarvitsevat erityistä tukea selvitäkseen elämästään. Mukaan on saatava koko sote-kenttä. Huoleni on, miten sosiaalipalvelut saadaan aidosti mukaan. Terveyskeskuksen sijaan on opittava puhumaan sote-keskuksesta. Terveyspalveluiden ohella myös sosiaalipalvelut on integroitava tähän kokonaisuuteen ja vahvistettava siten, että apua ja tukea on saatavissa ajoissa, kokonaisvaltaisesti.
Esimerkiksi lapsiperheiden tarvitsemat palvelut tulee rakentaa siten, että ne ovat matalalla kynnyksellä saatavissa paikallisista perhekeskuksista saman katon alta. Palvelujärjestelmä tulee saada toimimaan niin, että perheet, lapset ja nuoret saavat apua silloin kun tuntevat sitä tarvitsevansa.

Lasten ja nuorten psykiatrisen hoidon tilanne on Varsinais-Suomessa pahasti ruuhkautunut, ja tilanne on koronan myötä vain pahentunut, vaikkakin hoitoon pääsy on viime loppuvuodesta jonkin verran nopeutunut. Perheiden ongelmiin pitää pystyä puuttumaan nykyistä aiemmin. Kun lapsi siirtyy kouluun ja oppilashuollon piiriin, ollaan jo osin myöhässä.

Suunnitelmissa on, että psykiatrian polikliinisiä ja avopalveluita lisätään ja kehitetään maakunnan eri alueilla uuden psykiatriatalon rakentuessa Turkuun. Sairaanhoitopiirin suunnitelmissa on myös ollut hakea Salon keskustan alueelle avopalveluille asianmukaiset ja helposti saavutettavat, korvaavat tilat nykyisen mielenterveyskeskuksen vanhoille huonoille tiloille. Näihin asioihin tulee myös aluehallinnon sitoutua ja saada niihin vauhtia.

Sosiaalityön palveluita ja erityistä tukea tarvitseva asiakas on usein sellaisessa tilanteessa, että ei osaa tai jaksa pitää ääntä omien oikeuksiensa ja palveluidensa puolesta. Sama koskee myös mielenterveysasiakkaita. Uuden aluehallinnon onkin pidettävä huolta siitä, että myös ne hiljaisemmat saavat tarvitsemansa avun ja tuen.

Ulla Huittinen, kaupunginhallituksen jäsen, sairaanhoitopiirin hallituksen jäsen, aluevaaliehdokas (kesk)

 

Jaa artikkeli: