Skip to main content

Salon vesiensuojelussa uusi vaihde silmään

Lausuntovaiheessa oleva Salon kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelma 2021 – 2025 on saamassa aivan uuden vaihteen verrattuna viime vuoden lopussa päättyneeseen ohjelmaan verrattuna. Vesiensuojelun avaintoimenpiteeksi esitetään Perniönjoen tulvasuojeluhankkeen suunnittelua kuluvana ja rakentamista ensi vuonna.

Perniönjoki-hankkeen vastuutahona on ELY-keskuksen ohella mainittu yleisten alueitten ylläpito ja kehittäminen. Muina toimenpiteinä korostetaan vedenlaadun seurannan suunnitelman laatimista ja tarvittavien toimenpiteiden tekemistä sekä pohjavesialueiden tilan turvaamista.

Huomiota kiinnitetään myös mikromuovien kulun estämiseen, ja tietoisuuden lisäämiseen lähivesien ja Itämeren tilan parantamiseksi.
Moni kaipaa konkreettisempia toimenpiteitä ja päätöksiä, mutta ohjelman avulla luodaan puitteita niille. Uusi ohjelmaehdotus on sikälikin merkittävä, että kun päättyneellä ohjelmalla pyrittiin enemmänkin estämään toimenpiteitä, niin nyt niitä edistettäisiin.

Myötähäpeää tuottaneen edellisen ohjelmakauden otsakkeessa komeili ”Lähivedet hyvään kuntoon”, mutta painopiste oli kuitattu sanaparilla ”kuormitus kuriin” ja siihen liityllä sulkuviivojn sisältämällä ”kunnilla ei ole toimivaltaa”. Ohjelman kuusi toimenpide-esitystä olivat sinänsä merkittäviä, mutta eivät esisijaisia vesiensuojelun avaintekijöiden kannalta.

Uusi ohjelma-esitys valaa uskoa siihen, että Särkisalon ja muiden vesialueiden tilaan saadaan kohennusta synkän välivaiheen jälkeen. Tarvitaan eri osapuolten yhteistyötä kestävien ratkaisujen löytämiseksi. Hyvän pohjan sille antaa myös Valonia-yhteistyö, mitä koskeva Salon kaupunginhallituksessa junailtu irtautumispäätös saatiin yhteiseksi hyväksemme torjutuksi.

Mika Laitinen
Kuntavaaliehdokas (ps.)
Särkisalo

Jaa artikkeli: