Skip to main content

Särkisalokodin lakkauttamista perustellaan mantroilla

Siv Ilola on oikeassa peräänkuuluttaessaan Salon palvelurakenteeseen muutoksia, joilla sopeutetaan palvelutarjonta kunnan talouteen (SSS 28.10.).

Hän on oikeassa myös siinä, että rakennemuutoksella on parannettava palvelutuotannon tehokkuutta ja samalla pyrittävä kustannusten pienentämiseen. 

Ilola on kuitenkin täysin väärässä kiistäessään Juhani Nummentalon toteamuksen, ettei Särkisalokodin sulkeminen ja asukkaiden siirtäminen Tiipilään ole rakennemuutos. Nummentalo tietää mistä puhuu.
Jääkö Ilolan perustelu Särkisalokodin lakkauttamiselle hänen yleiseen toteamukseensa toiminnan järkevästä keskittämisestä sen kokoisiin yksikköihin, joilla pystytään parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntämään tilat, määrärahat, henkilöstöresurssit ja sijainti – samalla edelleen vastaamaan asukkaisen tarpeisiin.
Toki niin, mutta hänen tulisi nähdä ennen päätöksentekoa selvitykset ja laskelmat siitä, mitä kaikki merkitsisi juuri tässä Särkisalokodin tapauksessa. Niitä laskelmia on toistaiseksi odotettu turhaan.
Särkisalolaisille yrittäjille antamassaan vastauksessa kaupungin rahoitusjohtaja sanoo tuottojen arvioinnin olleen vaikeaa tehostetun palveluasumisen siirtymävaiheessa ja tuloja tälle vuodelle onkin hänen mukaansa kertymässä 76 % arvioitua enemmän.

Mantrana toistetut säästöarviot ovat perustetta vailla ennen tietoa siitä mitä toimintakuluilla katetaan ja mistä säästö lasketaan. Laskelmia tehtäessä on otettava huomioon, että Särkisalokodissa on monia erillisiä toimintoja tehostetun palveluasumisen lisäksi.      

”Sosiaali- ja terveystoimen johto ei ole Särkisalokodin lakkautusesitystä tehnyt rakennemuutoksen perusteella, koska nyt tehdyssä esityksessä ei todellakaan tapahdu rakennemuutosta”. Tämä on sanatarkka lainaus sosiaali- ja terveystoimen johtaja Kai Saarimaan 20.10. antamasta vastauksesta kaupunginvaltuutettu Katri Karimon kysymykseen siitä, mitä rakennemuutosta tapahtuu siinä, jos yksi yksikkö lakkautetaan ja samainen toiminto siirretään uuteen valmisteilla olevaan yksikköön.
Tiipilän ja Särkisalokodin koossa ei ole olennaista eroa – Tiipilään tulee seitsemän asukaspaikkaa enemmän. Menojen valtaosa muodostuu hoitohenkilökunnan palkkakustannuksista, ja henkilökunta joudutaan mitoittamaan asukasmäärän perusteella. Asiakkaat maksavat samansuuruiset maksut, joten tulotkin ovat suhteellisesti samoja. Mistä Ilola ottaisi tehokkuuden ja pienentäisi kustannuksia? Mantrat eivät muutu euroiksi.

Onko hän ottanut huomioon, että uusi rakennus on rakennettu lainarahalla, josta on maksettava lyhennykset ja korot. Entä sitä, että Särkisalokodin lakkauttaminen merkitsisi sen palveluista riippuvaisten vanhusten siirtämistä laitoshoitoon, kun he nyt pystyvät elämään omalla kustannuksellaan. Kuinka suuri osa Särkisalossa väistämättä uudelleen rakennettavista palveluista pystytään rahoittamaan Särkisalokodin myymisestä saatavasta kertamaksusta?
Lisäksi on otettava huomioon ja tehtävä arvioita monesta muustakin näkökohdasta.
Salon kaupungin talouden sopeuttaminen vaatii rakenteellisia uudistuksia, mistä kaikki lienevät yhtä mieltä.
 Jokaisen päätöksen on perustuttava monipuoliseen arvioon vaikutuksista ja taloudellisiin laskelmiin. Pelkät uskomukset eivät riitä.

Matti Laukamo,
tj. eläkk. Särkisalo

Jaa artikkeli: