Skip to main content

Rouskista ei voi verrata yksityisiin jätehuoltoyrityksiin

Politiikka on yhteisten asioiden hoitoa. Se ei ole yhden yrityksen etujen vaalimista vaan tasapuolisesti kaikkien yhteiskunnan osa-alueiden. Tämän Ritva Sinervo tuntuu unohtaneen ajaessaan suurella vimmalla vuodesta toiseen Salon Jätehuollon ja Salon Hyötykäytön etua (PL 5.1.12). Samalla Sinervo yrittää kaikin tavoin kampittaa omistamaansa yhtiötä, täysin kuntaomisteista Rouskista.

Mielipiteiden ja muistutusten tekeminen on jokaisen oikeus. Se on myös Rouskiksen oikeus. Luvista valittaminen on valtakunnan tasolla lisäksi hyvin tavallista. Silloin on reagoitava, kun on sen aika. Nyt tehdään kauaskantoisia päätöksiä. Rouskis haluaa selvyyden, miten Salon keskustaan voidaan myöntää esim. ilman ympäristövaikutusten arviointia ympäristölupa, joka mahdollistaa mittakaavaltaan samansuuruisen jätteiden käsittelytoiminnan kuin Korvenmäessä kaukana keskustasta. Korvenmäen jäteasemalla yva-selvitys on aina ollut osa ympäristölupaprosessia. Hakemusvaiheessa annettujen lausuntojen mukaan Salon Hyötykäytön ympäristölupa on myös Salon kaupunginhallituksen näkemysten vastainen.

Rouskis tekee yhteistyötä ja ostaa palveluja säännöllisesti noin 50 yritykseltä, joista suuri osa on Salon seudulta. Välillinen hyöty seudun muille yrityksille on merkittävä. Toiminta perustuu pitkälti jätehuollon organisointiin ja siihen liittyvien palvelujen toteuttamiseen ostopalveluna. Ohjeet julkisista hankinnoista velvoittavat tasapuolisuuteen, eikä hyvä veli-järjestelmälle ole sijaa. Kuitenkin kerta toisensa jälkeen pahansuovasti väitetään Rouskista yhteistyökyvyttömäksi. Yleisen, asukkaiden edun puolustaminen pelisäännöistä piittaamatonta vastaan ei ole yhteistyökyvyttömyyttä vaan vastuullista toimintaa ja epämiellyttävä velvollisuus, joka on hoidettava. Rouskis toivoo meneillään olevaan kiistaan Salon Jätehuollon ja Salon Hyötykäytön kanssa pikaista ratkaisua ja ko. yritysten toimintatapojen muutosta.

Rouskiksen toimitusjohtaja ja henkilökunta ovat hoitaneet tehtävänsä kiitettävästi. Kaikki ratkaisut perustuvat asiapohjaan. Henkilösuhteet tai politiikka eivät vaikuta päätöksentekoon. Esimerkiksi vuosi 2011 oli erityisesti yritystoimintojen kehittämisen vuoksi taloudellisesti erittäin hyvä, mistä tunnustus kuuluu henkilökunnalle. Rouskiksen imussa Korvenmäkeen on mahdollisesti tulossa muitakin ympäristöalan toimijoita.

Rouskis käsittelee yhteistyökumppaniensa kanssa yli 10 eri hyödyntämiskelpoista jätelajia. Kaukaa haettuja ovat väitteet jätteiden pelkästä kaatopaikalle ajamisesta. Sen sijaan voidaan ihmetellä, miksei kaikkia korkeimman hallinto-oikeuden mukaan Rouskikselle kuuluvia jätteitä vieläkään näy vastaanotossa. Jätteistä saatava tulo tarvitaan jätehuollon kokonaisuuden hoitamiseen.

Rouskista ei voi verrata yksityisiin jätteiden käsittely- tai kuljetusyrityksiin. Niiden tehtävä ei ole sama. Jätehuollon perustehtävää toteuttaessaan Rouskis ei ole kilpailuasetelmassa alan muiden yritysten kanssa. Se toteuttaa kunnan monipuolista peruspalvelua jätehuollon järjestäjänä kuntien puolesta. Tehtävät on määritelty esimerkiksi jätelaissa ja omistajakuntien osakassopimuksessa. Myös kuntien valtuustojen yksimielisillä päätöksillä hyväksytyssä jätepoliittisessa ohjelmassa Rouskiksen toimintaa on pidetty tärkeässä asemassa. Vastahyväksyttyä ohjelmaa valmisteli omistajakuntien keskeisistä päättäjistä ja viranhaltijoista koostunut työryhmä.

On hyvä tiedostaa, että kuntayhtiö Rouskis Oy:n hallituksen jäsenet ovat tehtävän vastaanottaessaan osakeyhtiölain mukaisesti sitoutuneet ajamaan yhtiön etua. Hallituksen jäsen vastaa yhtiön taloudesta henkilökohtaisella omaisuudellaan.

    
    Reijo Tuominen        Jyrki Toivonen    
    puheenjohtaja            varapuheenjohtaja
    Rouskis Oy            Rouskis Oy
Valikoivaa asukkaiden edusta huolehtimista

Ritva Sinervo Kokoomuksen poliitikkona arvosteli Rouskiksen toimintatapaa jätteenpolttolaitosasiassa ja kirjoitti mm: ” Meidät poliitikot on valittu pitämään huolta myös asukkaittemme eduista ja siitä, että elämä ei taloudellisesti muodostuisi poliittisten päätösten kautta liian raskaaksi kantaa.”
Mitenkäs vanhus-asukkaiden eduista huolehtiminen ja taakankannon helpottaminen toteutui Särkisalon vanhusten siirtoasiassa ? Taitaa tuo asukkaiden eduista huolehtiminen olla jollain tavalla valikoivaa ja poliitikkojen oman uran jatkumista varmistavaa.

Osa-aikaisesti salolainen

Konsertti nosti arjen yläpuolelle

Ajan siivet havisivat kirkossa loppiaisena, kun Perniön mieskuoro konsertoi 80-vuotisjuhlassaan runsaslukuiselle yleisölle.
Tilaisuuden anti nosti ihmismielen arjen yläpuolelle. Hiljentyneenä sai nauttia musiikista, jonka juhliva kuoro oli valinnut meille kuunneltavaksi.
Kuorolaulun uskollinen harrastus palkitsi epäilemättä myös esiintyjät, niin vapautuneesti he antoivat sävelten soida! Mieskuoro oli instrumentti jossa muuta säestystä ei kaivattu.  Ja ilmiömäisen hyvä kuoronjohtaja, se oli siinä.
Epäilemättä kuoroharrastus antaa laulajille paljon, ja kaiken saa lisäksi itselleen.
Kuulijankin sielussa soi pitkän aikaa, se juuri on musiikin arvokas anti.
Kauan eläköön Perniön mieskuoron harrastus heille itselleen ja meidän kaikkien iloksi!

Kiitollinen kuulija

Jaa artikkeli: