Skip to main content

Petussa voidaan tehdä yksi yhteinen jätteenkuljetussopimus

Petun saaren vakituinen asukas Heikki Liede on huolissaan jätteiden kuljetuksen  muuttumisesta sopimusperusteiseksi. Muutos järjestelmässä tapahtuu, mutta mitään muutosta käytännön tasolla ei tarvitse tapahtua. Kiinteistönomistajien yhteistoiminta mahdollistaa jatkossakin kaiken sen palvelun, mistä nytkin nautitaan.
Otetaan esimerkkinä Petun saari. Saaren yksi ja yhteinen jätepiste on hyvällä paikalla lähellä lossirantaa, jota kautta kaikki kulkevat. Jatkossakin voidaan ja mielestäni tulee sopia, että saarella on yksi yhteinen jätepiste entisellä paikallaan. Jätepisteen hoidosta saaren kiinteistönomistajat sopivat yhteisesti jonkin jätehuoltoyrittäjän kanssa. Lasku tulee kuten nytkin, mutta ei Rouskikselta vaan yrittäjältä. Tällaisessa yhteisessä sopimisessa toimijana voi hyvin olla Petun yksityistien tiekunta, johon kaikki kiinteistönomistajat kuuluvat. Lisätyöstä tiekunnalle tulevat kustannukset tulee jakaa tasan kaikkien osakkaiden, kiinteistönomistajien kesken.
Petun saaren jätteiden kuljetukseen ja keräilyyn ei tarvitse tuoda mitään uutta, eikä varsinkaan saarta kiertäviä jäteautoja. Mutta jätepisteen kehittämistä siten, että sieltä löytyy useammalle eri jätejakeelle oma astia, voidaan varmaan pohtia. Nythän kaikki jätteet menevät samaan purkkiin ja sitten jätepenkkaan Korvenmäellä. Se ei ole paras ratkaisu.
Sopimusperusteiseen jätteenkuljetusjärjestelmään kuuluu myös, kuten nykyiseenkin järjestelmään, että kaikki kiinteistöt joutuvat tekemään sopimuksen jätteen kuljettamisesta. Vapaamatkustajia ei voi olla, eikä mökkiläinenkään vapaudu maksuista jätteiden kotiin kuljettamisella. Asian valvonta kuuluu kaupungin viranomaisille.
Muutos tuo aina pelkoja, mutta muutos antaa myös mahdollisuuksia kehitykseen.

Esko E Rannikko
Petun kesäasukas, joka pyrkii vakituiseksi asukkaaksi

Jaa artikkeli: