Skip to main content

Perhepäivähoidon jatkuminen on turvattava

Lasten määrän vähenemisestä ja perhepäivähoitajien palkan muodostumisesta on keskusteltu.

Perhepäivähoitajat tekevät työtä, jota rakastavat. Käsitykseni mukaan ongelmaksi on noussut se, että perhepäivähoitajien hoitopaikkoja ei tarjota aktiivisesti ja siksi kaikilla perhepäivähoitajilla ei ole täysiä ryhmiä. Jos esimerkiksi irtisanotaan yhden lapsen hoitosopimus, se vaikuttaa huomattavasti hoitajan palkkaan, vaikka työaika pysyykin samana ja oma koti on varattuna hoitotyön tekemiseen.

Haluankin korostaa, että kiinteä kuukausipalkka olisi erityisen tärkeä muutos ja turva tulevaisuuteen.  Salossa perhepäivähoitaja saa ”täyden” palkan (1826,59€), mikäli hänellä on hoidossa neljä lasta.
Jos kaupunki irtisanoo yhden lapsen hoitosopimuksen, tippuu palkka 456,65€ (1369,94€)
ja jos on sopimus vain kahdesta lapsesta putoaa palkka 913,28€, jolloin palkaksi jää vain 913,31€ (kouluttautuneen perhepäivähoitajan palkka, jolle ei vielä ole kertynyt lisiä).

Koska Salon perhepäivähoidon budjetti pitää laatia täydestä ryhmäkoosta (neljä lasta), ei kuukausipalkkaan siirtyminen tuo budjettiin lisäkustannuksia. Tällä tavalla taataan toimeentulo muutenkin pienipalkkaiselle ammattiryhmälle.

Tällä hetkellä vajaita lapsiryhmiä on Salossa seuraavasti; seitsemällä hoitajalla kolme lasta ja neljällä vain kaksi lasta. Eli noin puolet hoitajista tekee työtä vajaalla ryhmällä ja palkalla. Perhepäivähoitajat ovat muutenkin Salon kaupungin pienipalkkaisin työntekijäjoukko.

Lähikaupungeissa peruspalkkakin on Saloa parempi. Esimerkiksi Kaarinassa palkka on 2063,28€, Somerolla 1981,42€ ja Naantalissa 1989,30€. Lisäksi monissa kunnissa maksetaan palkan lisäksi mm. vaippalisää.

Tasavertaisen kohtelun vuoksi olisi vähintäänkin kohtuullista, että perhepäivähoitajille maksettaisiin edes kuukausipalkka ja näin turvattaisiin heidän toimeentulonsa ja varmistettaisiin perhepäivähoidon jatkuminen kaupungissamme yhtenä varhaiskasvatuksen hoitomuotona.
 
Matti Varajärvi
SDP

Jaa artikkeli: