Skip to main content

Palkkataso patistaa ulkoistamisselvityksiin

Salon kaupunginvaltuusto päättää ensi vuoden talousarviostaan 10. päivänä joulukuuta. Talousarviolla haetaan kaupungin taloustilanteen vakauttamista, joskin kiusausta äänten kalasteluun saattaa esiintyä. Eiköhän ainakin muutamia hylättäväksi tiedettäviä talousarvion lisäysesityksiä tulla tekemään tai ehdottamaan puolueiden ideologisia reunaehtoja.
Ensimmäisen kerran kuntaliitoksen jälkeen olemme tilanteessa, jossa taseemme varat ovat huvenneet. Työttömyydestä ja väestön ikääntymisestä aiheutuvat menot ovat lisääntymässä samalla kun hyvätuloisten veronmaksajien osuus on vähentynyt. Verotulojen satunnainesti hieman suurempi kertymä ei muuta kaupungin talouden näkymää.
Tarvitaan uusia yrittäjiä, jo olevien yritysten jatkamista ja kasvua ja uusia veronmaksajia. Salo on pidettävä houkuttelevana asuin- ja työnteon paikkana. Samalla on kuitenkin jatkettava kaupungin talouden sopeuttamista. Ensisijaisina keinoina ovat tuottavuuden parantaminen, uusien toimintatapojen soveltaminen ja palvelujen priorisointi. Myös henkilöstömenoissa on saatava säästöjä.
Salon kuntaliitoksen yhteydessä sovittiin kaupungin työntekijöiden palkkatasojen yhdenmukaistamisesta. Ratkaisun myötä kaupungin työntekijät saavat keskiarvoisesti korkeampaa palkkaa kuin vastaavissa tehtävissä olevat esimerkiksi Turun kaupungin työntekijät. Salon kaupungin palkkataso ammattiryhmittäin on myös monissa tapauksissa korkeampi kuin vastaavilla yksityisillä toimialoilla.
Kaupungin työntekijöiden palkat perustuvat silloisissa olosuhteissa tehtyihin sopimuksiin, eikä palkkojen alentaminen tule kysymykseen. Kateuteen ei ole syytä. Pidemmän päälle on kuitenkin kestämätöntä, että oletettavasti pitkään talousvaikeuksista kärsivä Salo maksaa merkittävästi suurempia palkkoja kuin naapurikaupungit ja yksityiset toimialat.
Kustannusten alentamiseen ja toimintojen tehostamiseen voidaan pyrkiä myös ulkoistamisen keinoin. Sen hyötyjä ja haittojakaan ei tule arvioida ideologisista lähtökohdista. Ulkoistamiseen liittyviä näkökohtia on hyvä ryhtyä selvittämään eri toimialoilla ja tarkastella ulkoistamisesta muualla saatuja kokemuksia. Ulkopuolinen asiantuntija-apu saattaisi olla tarpeen neutraaliin ehdotukseen pääsemiseksi.

Heikki Liede
Kaupunginvaltuutettu (kok)
Salo

 

 

Jaa artikkeli: