Skip to main content

Mittava sairaalahanke toteutumassa

Salon sairaalan uudistushanke on nyt lähempänä toteutumistaan kuin koskaan ennen. Sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi tällä viikolla osaltaan hankesuunnitelman siten, että sairaanhoitopiiri investoi koko rakennuksen. Tätä asiaa on pyöritelty vuosia, ja on hienoa että olemme nyt tässä pisteessä.

Salon kaupungin edustajat ovat kevään aikana käyneet kaupunginjohtajan sekä vt sosiaali- ja terveyspalveluiden johtajan johdolla intensiivisesti neuvotteluja sairaanhoitopiirin kanssa. Hankesuunnitelma vaatii vielä piirin valtuuston siunauksen. Sen jälkeen voi uudisrakennuksen toteuttaminen alkaa, ja suunnitelman mukaan maanrakennustyöt alkaisivat jo ensi vuoden alussa.

Nyt suunniteltavat vuodeosasto- ja poliklinikkatilat rakennetaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteiseen käyttöön. Tavoitteena uudessa sairaalassa tulee olemaan asiakaslähtöisesti yhden luukun periaate siten, että rajat eri tahojen välillä poistuvat, soten hengen mukaisesti.

Väestön vanheneminen ja uusien hoitomuotojen lisääntyminen lisäävät erikoissairaanhoidon tarvetta, mutta vuodeosastohoitojaksot tulevat lyhenemään entisestään. Toiminnan painopiste siirtyy jatkossa yhä enemmän laitoksesta avohoitoon ja kodeissa tapahtuvaan hoitamiseen. Kotisairaalan ja kotisairaanhoidon merkitys kasvaa kun samalla vuodeosastohoidon osuus tullee vähenemään.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirillä on tavoitteena säilyttää Salon sairaala laajoja erikoissairaanhoidon palveluja tarjoavana ympärivuorokautisesti päivystävänä sairaalana. Työnjakoa pyritään jatkuvasti kuitenkin järkeistämään. Sellaisia toimintoja joita tarvitaan usein tai toistuvasti sekä eri alojen poliklinikkatoimintoja saa läheltä ja niitä tuodaan alueille lisää. Myös Saloon on tullut ja tulee myös uusia polikliinisiä toimintoja. Harvemmin tarvittavia ja vaativampia toimintoja keskitetään yhteen paikkaan.

Tällainen työnjako tulee koko ajan tärkeämmäksi, sillä osaajista on alalla huutava pula koko maassa, ei pelkästään Salossa ja Varsinais-Suomessa. Saloon keskitetään nyt esim. kaihileikkauksia jotka on aiemmin tehty Turunmaan sairaalassa. Tällaista työnjakoa tehdään jo nyt myös valtakunnallisesti niin että erilaisia erityisosaamista vaativia hoitoja ja toimenpiteitä ei tehdä edes kaikissa yliopistosairaaloissa. Näin pyritään toisaalta takaamaan resurssien riittävyys, mutta myös potilaille paras mahdollinen, laadukas ja turvallinen hoito.

Ulla Huittinen
kaupunginhallituksen vpj,

V-S sairaanhoitopiirin
hallituksen jäsen ja
kiinteistöjaoston vpj

Jaa artikkeli: