Skip to main content

Lapsiperheet tarvitsevat hammaslääkärin lähellä 

Salolaiset lapsiperheet ovat keskenään eriarvoisessa asemassa suun terveydenhuollon peruspalveluiden saavuttamisessa. Palveluita ei ole Salon alueella sijoitettu terveydenhuoltolakimme mukaisesti. Eteläisessä Salossa asuville lapsiperheille näihin palveluihin kulkeminen on vaikeaa. Olemme huolissamme alueellamme asuvien lasten ja lapsiperheiden tilanteesta.

Päästäkseen vaikkapa vain suun perusterveyden tarkastukseen, on vanhempien ja kokonaisten perheiden venyttävä. Työssä käyvien vanhempien on joko otettava päivä palkattomaksi vapaaksi voidakseen järjestää käynti kaukana sijaitsevaan hammashoidon toimipisteeseen, tai keskeytettävä työpäivänsä. On ajettava hakemaan lapsi, kuljetettava hänet tarkastukseen, ajettava lapsi takaisin, palattava töihin. Tähän tärvääntyy käsittämätön määrä aikaa ja energiaa. Jos perheessä on esimerkiksi useampi oikomishoitoinen lapsi, voi samalla perheellä käyntejä olla lyhyellä aikavälillä useita. Perheen muiden lasten hoitohaasteisiin näiden käyntien aikana ei aina löydy helpolla apua.

Kaupungilta on ehdotettu ratkaisuksi isovanhempien apua. Tämä ei voi olla kaupungin suunnitelma kaikille tasapuolisesti kuuluvan peruspalvelun toteuttamiseksi käytännössä. Lapsiperheiden näkökulmasta palveluiden keskittäminen kaupunkimme keskusta-alueelle on niin perheitä, luontoa, ihmisten sietokykyä kuin talouttakin kuluttavaa ja kuormittavaa. Se on monella tavalla kestämätöntä, ja toivomme, että tämä epäkohta hoidetaan kaupungissamme nopeasti kuntoon.

Lasten edun varmistamisen vuoksi terveydenhuollon henkilökunnalla on lainmukainen velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus toistuvasti perutuista lasten terveydenhuoltopalveluiden ajanvarauksista. Moni joutuu perumaan ajan vain siksi, ettei juuri sinä päivänä saakaan pitkää reissua onnistumaan. Aina varattuun aikaan ei ehditä. Lasten kanssa reissatessa on huomioitava ruokailut, vessassakäynnit sekä erilaiset mahdolliset yllätysmomentit. Matkanteko ei ole aivan mutkatonta, ja reissun pituus voi ajallisesti venyä. Esimerkiksi monilapsisissa perheissä tilanteet voivat myös muuttua nopeasti suunnitellusta. Käynnille ei voi lähteä, jos joku perheestä on vaikkapa sairastunut.
Lastensuojelua ei meistä saa tarpeettomasti kuormittaa ilmoituksilla, joiden syynä on vain ja ainoastaan lapsiperheille kohtuuton palvelun sijainti ja siitä seuraava hankaluus järjestää pääsy käynneille. Kaupunki vaatii eteläisen Salon lapsiperheiltä liikaa joustoa.

Suun terveydenhuollon peruspalveluiden kuuluu olla kaikenikäisten kaupunkimme asukkaiden tavoitettavissa kohtuullisen matkan päässä. Peräänkuulutamme lapsivaikutusten arviointia kaikkien kaupunkimme palveluiden sijainneista päätettäessä. Alueemme lapsiperheitä palveleva suun terveydenhuollon toimipiste on palautettava eteläisen Salon aluekeskus Perniöön.

MLL Perniön yhdistyksen hallitus

Jonna Lehto, Jenna Helle, Sanna Lahtiranta ,Annika Lönnfors, Sari Niittynen, Johanna Mussaari, Jenni Räsänen, Terhi Sandholm, Kirsi Valjanen, Päivi Vigg, Katihanna Heikkinen, Katarina Härkänen

Jaa artikkeli: