Skip to main content

Lapsilisän pitäisi olla etuoikeutettua tuloa

Katson, että keskustelu lapsilisistä on lähtenyt väärille raiteille: hyvätuloisten perheiden lapsilisien sijaan huomio tulisi keskittää pienituloisten perheiden lapsilisiin. Nykyisin pienituloiset osittain tai kokonaan toimeentulotuen varassa elävät perheet eivät hyödy lapsilisistä lainkaan, sillä lapsilisä huomioidaan tulona ja toimeentulotukea vähennetään vastaavasti saman verran.

Ennen 90-luvun lamaa lapsilisä oli etuoikeutettua tuloa eli se ei vaikuttanut toimeentulotuen määrään.

Keski- ja suurituloisilla lapsilisä tarkoittaa tulojen lisäystä, mutta vähävaraisten perheiden taloudellista ahdinkoa lapsilisät eivät helpota millään tavalla.

Mielestäni lapsilisän muuttaminen etuoikeutetuksi tuloksi suhteessa toimeentulotukeen olisi konkreettinen keino vähentää lapsiköyhyyttä, joka on päästetty nousemaan 1970-luvun alun tasolle. Sosiaalietuuksien jääminen jälkeen yleisestä ansiotasosta sekä pienimpien palkkojen riittämättömyys ovat johtaneet siihen, että yhä useampi muiden tukien varassa elävä ja jopa työssäkäyvä joutuu turvautumaan toimeentulotukeen. Näin ollen lapsilisän ja toimeentulotuen suhde koskettaa merkittävää joukkoa pienituloisia perheitä.

Myös taloudellisesti heikoilla olevat lapsiperheelliset opiskelijat saavat toimeentulotukea. Lapsilisän muuttaminen etuoikeutetuksi tuloksi suhteessa toimeentulotukeen helpottaisi monen perheellisen opiskelijan ja heidän lastensa elämää. Myös opintotukijohtoryhmän esittämä 145 euron huoltajakorotuksen palauttaminen opintotukeen on mielestäni toteutettava.

Lapsilisä perustuu tasa-arvon periaatteelle, jonka varaan hyvinvointivaltio on rakennettu; tietyt tuet ja palvelut kuuluvat kaikille, koska myös yhteisesti rahoitamme niitä.

Taro Turtiainen
Puheenjohtaja
Perniön Vasemmistoliitto ry

Löyttyk virkamiähilt sialuelämä

Mää ole yrittäny tutustu virkamiäste sialuelämä ja pohtinu löyttyk simmost ollenka. On tää Helmi, jost sekä asukka ett kävijä sekä henkilökunt tykkävä nykysell sijainnill. Mutt see viärä Isohärjänmäkke, ku Nokia ei asunnoi tarvinnukka. On nää koulu, pikkukoulu ajeta jo alas ku tulevill koululaisill ilmotetta lähikouluks kauempi koulu ja nykysekki käsketä lähtemä iha kaupunki keskustass saakka ku voi samall tunni enämpi musiikki tai kiäli oppii. Voi elämän kevät. Mist tää kaikk järki oikke tuleka, ny mää jää pohtima, ett kihahtaisik mullaki valta päähä, voi ollakki.

Ylikulmalaine

Jaa artikkeli: