Skip to main content

Lapsettomat eläkeläiset tarvitsevat kaikkien apua

Me lapsettomat eläkeläiset tarvitsemme kaikkien apua, että myös meidät hoidetaan eikä jätetä heitteille. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli vuoden 2014 lopussa 2,6 miljoonaa asuntokuntaa, joista yksinasuvia oli 1,1 miljoonaa eli 42 prosenttia kaikista asuntokunnista. Meitä on paljon.
Se, miksi meillä ei ole lapsia, johtuu erinäisistä syistä, joista mikään ei ole tuomittava. Mutta jossain vaiheessa ihminen tarvitsee hoivaa.
Perheellisellä on oma perhe eli lapset, jotka voivat silloin ottaa oman vanhempansa siipiensä suojaan. Hallitusohjelmassa 2015 on tästä ihan oma lisäyksensä Vanhuslakiin.Mutta meillä lapsettomilla ei ole ketään. Me tarvitsemme hoivapaikkaa, sitten kun se aika tulee. Hallitus kaavailee Perhehoito-yksikköjä. Itse en hyväksy, että meillä otetaan käytäntöön Perhehoitoyksiköt vanhusten hoidossa. En halua vieraiden (siis jotka eivät ole ammattilaisia) hoidettavaksi, kuten hallitusohjelmassa kaavaillaan. Hallituksen mielestä kuka vain voi hoitaa vanhuksia. Yksityiseen hoivalaitokseen päästäkseen puolestaan tarvitsee kunnon eläkkeen.
Eliniän kasvu pidentää eläkevuosia, mutta toisaalta ihmisten terveys on parantunut huomattavasti ja terveiden elinvuosien pituus kasvanut, mikä tarkoittaa pienempää tarvetta terveydenhoidolle.
Muistisairauksien yleisyys lisääntyy iän myötä. Keskivaikeaa tai vaikeaa dementiaa Suomessa sairastaa 65–74-vuotiaista vajaa viisi prosenttia, 75–84-vuotiaista noin 10 prosenttia ja yli 85-vuotiaista noin kolmannes. Työikäisistä noin 7000–10000 sairastaa jotakin muistisairautta. Toisaalta ikääntyneiden toimintakyky on parantunut. Niiden osuus 65–74- ja 75–84-vuotiaista, joilla on vaikeuksia päivittäistoiminnoissa, on laskenut selvästi vuosien 1993 ja 2013 välillä.
Mitä vaaratekijöitä syntyy, kun muistisairas touhuaa omassa asunnossaan ilman valvovaa silmää? Vaaratekijöitä on paljon. Parhaiten käsityksen saa katsomalla videon Turvallinenkoti.net-sivustolla. Muistisairas ei käsitä kaikkia tilanteita kotona oikein. Häntä ei voi jättää yksin ilman hoivaa, siinä vaarantuu koko yhteisö.
Vajaakuntoinen, huonosti liikkuva tai kokonaan vuoteessa oleva ei kykene tekemään mitään vaaratilanteen tullessa.
Muistisairaalle jo pelkkä ruuanlaitto aiheuttaa tulipalovaaran, kun hän unohtaa, että on laittamassa ruokaa. Suomen talvi aiheuttaa omat ongelmansa pakkaskausineen.
Itselläni on vaikea selkäsairaus, joka tulee vielä viemään liikuntakykyni. Taistelen liikuntakyvyn menetystä vastaan liikunnalla sekä vedessä että polkupyörällä. 
Pyydän teitä kaikkia, että puolustatte minua ja kaltaisiani. Käykää allekirjoittamassa kansalaisaloite Arvokas vanhuus osoitteessa https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1282.

Anneli Koivunen

Jaa artikkeli: