Skip to main content

Lähipalveluiden tulee pysyä myös kaupungin reunoilla

Pidämme tärkeänä, että kaupungin palveluverkkoa tarkastellessa tulee jatkossakin varmistaa, että entisissä kuntakeskuksissa, kaupungin reuna-alueilla, säilyy koulu, päiväkoti, kirjasto ja nuoriso- ja liikuntatilat. Pidämme tärkeänä myös sitä, että Sote-uudistuksen toteutuessa terveyspalveluita on mahdollisuus saada lähipalveluna myös kaupungin reuna-alueiden terveyskeskuksissa.

Haluamme kiinnittää huomiota myös nykyisten hammashuollon palvelupisteiden säilyvyyteen kaupungin keskustan ulkopuolella ja esimerkkinä nostamme Perniön hammashoidon tarpeen. Keskustan kunnallisjärjestö pitää tärkeänä, että Perniöön palautetaan hammashoidon lähipalvelut, jotka siirrettiin sisäilmaongelmien takia sieltä väliaikaisesti pois. Perniön väestöpohja ja pitkät välimatkat edellyttävät pikaista ratkaisua palvelun palauttamiselle.

Lähipalveluiden saatavuus on tärkeä asukkaiden lisäksi Salon elinvoiman kehittämisen näkökulmasta. Paikallisten yritysten tarvitseman työvoiman kannalta alueella olevat lähipalvelut ovat merkittävä tekijä myös nuorten perheiden muuttopäätöksille.

Johanna Riski
puheenjohtaja
Keskustan Salon kunnallisjärjestö

Jaa artikkeli: