Skip to main content

Kyläkoulut Salon vetovoimatekijäksi

.Salon kouluissa vietettiin 10.4. avoimien ovien päivää, jolloin kaikilla oli mahdollisuus seurata koulujen opetusta ja muuta toimintaa. Oppilaat olivat ylpeitä kouluistaan ja vanhemmat tyytyväisiä lastensa turvallisiiin kouluihin. Vuosikymmeniä sitten kansa- tai peruskoulunsa käyneet tuskin tunnistivat nykyistä menoa omilta kouluvuosiltaan.

Kuntakeskusten ja kylien koulujen säilyminen olivat keskiössä Salon seudun kymmen kunnan yhdistyessä. Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksella haluttiin turvata kylien elinvoimaisuuden edellytyksenä pidetyt päivähoidon ja perusopetuksen palvelut, jotka asetettiin lähipalvelulistan kärkeen. Asia palautettiin painokkaasti mieleen talven valtuustoseminaarissa.

Lähikoulut ovat ensisijaisen tärkeitä päätellen myös siitä, miten vahvasti koulujen lakkauttamispäätöksiin ja niiden uhkaan reagoidaan. Koulu on usein kylän henkinen keskus ja paljon muutakin kuin lasten oppimisympäristö.Lapsiperheet eivät hevin harkitse pois muuttoa jos kylällä on koulu ja tietty varmuus sen säilymisestä. Vastaavasti nuoret perheet eivät muuta paikkakunnalle, jos lähipalveluna ei ole päiväkotia ja koulua. Pelkästään epävarmuus koulun tulevaisuudesta vaikuttaa paikkakunnalta pois muuton harkintaan ja estää sinne muuttohalukkuutta.

Salolla on johtavien muuttoliikkeen asiantuntijoiden mukaan kasvavat mahdollisuudet muodostua kiinnostuksen kohteeksi etenkin pääkaupunkiseudun kallistuvien asuntojen työntäminä. Salon keskustaajaman ulkopuolelta saa kohtuuhintaisia omakotitalotontteja ja rakennuksia lapsiperheiden tarpeisiin.On oikein korostaa uuden opetussuunnitelman mukaisen pedagogiikan toteutumista kaikissa kouluyksiköissä. Vaatimus ei kuitenkaan merkitse yhtäläisyyttä oppilasmäärän suureen kokoon, jotta riittävät valinnanmahdollisuudet voivat toteutua. Pienissäkin kouluissa kyetään noudattamaan pedagogiikalle asetettuja vaatimuksia.

Lapsimäärien vähetessä on haettava uusia pedagogisia ratkaisuja opetuksen toteutttamiseksi.Salon lapsiluku on ollut laskussa, mikä johtaa helposti yksioikoiseen päätelmään kouluverkon karsimiseksi. Lähikoulujen vaikutuksia on tarkasteltava monesta näkökulmasta, joista kylien elinvoimaisuus ja turvallinen kouluympäristö ovat kylien näkökulmasta keskeisimpiä. Koulun lakkauttamisesta saatavaa taloudellista säästöä ei tule arvioida yksioikoisten laskelmien perusteella.Kuntien yhdistymissopimukseen kirjattu ajatus kyläkouluista tulee päivittää. Sovitun määräajan jälkeen seurataan tilannetta muutamien vuosien ajan ja laaaditaan monipuolinen tilannearvio.

Tärkeää on saada kyläläiset laajemmin mukaan koulujen kehittämiseen ja tietoisiksi koulujensa tulevaisuuden pelisäännöistä.Salo on saanut liiankin kanssa kielteistä julkisuutta kouluja koskevista päätöksistään. Sellaiseen meillä ei jatkossa ole varaa. Suunta on käännettävä siten, että koulujen säilymisellä on avoimet pelisäännöt ja ennustettavuus. Turvallisia kyläkouluja on voitava hyödyntää monipuolisessa markkinoinnissa Salon seudulle muuttamisen keskeisistä eduista.

Juhani Nummentalo, kaupunginvaltuuston pj (kok)
Heikki Liede, kaupunginvaltuutettu (kok)

Jaa artikkeli: