Skip to main content

Kaupungin salivuokrat veisivät pohjaa aktiivilta eläkeläisliikunnalta

Särkisalon koulun liikuntatila on Särkisalossa ainoa riittävän suuri tila, jossa voidaan harrastaa eläkeläisten suosimia liikuntaharrasteita, kuten senioritansseja, bocciaa, curlingia ja lentopalloa. Salon vanhuspainotteisemmassa kaupunginosassa yhteisiin liikuntaharrastuksiin osallistutaan aktiivisti ja kaikki varatut vuorot ovat käytössä. Käyttäjämäärä on noin 45 henkilöä, osanottajamäärien vaihdellessa lajeittain. 

Salon kaupungin vanhuspoliittisissa linjauksissa painotetaan liikunnan monimuotoista merkitystä kunnon, toimintakyvyn ja vireyden ylläpitämiseksi. Esimerkiksi senioritanssiin osallistuu Särkisalossa eri vaiheisesti muistisairaita eläkeläisiä, ja heille tanssi toimii myös muistisairauden pahenemista ehkäisevästi.
Valmisteilla olevassa vanhuspoliittisen ohjelman uudistuksessa korostetaan entisestään vanhusten liikunnan merkitystä vireyden ja hyvinvoinnin tekijänä.

Osallistuminen liikuntatilaisuuksiin maksuttomasti on monelle pienen eläkkeen turvin elävälle taloudellinen kysymys. Pienikin maksu nostaa kynnystä tilaisuuksiin osallistumiselle, eivätkä maksut ainakaan lisää osallistumishalukkuutta. Eläkeläisten osallistuminen erilaisiin tilaisuuksiin on yleislinjaisesti kyetty pitämään maksuttomina, mikä heijastuu korkeina osallistujamäärinä.  

Salivuokran pysyvä nostaminen esimerkiksi viiteen euroon tunnilta merkitsisi Särkisalon Eläkeliitolle noin 750 euron vuosittaista vuokraa. Vuokra jouduttaisiin keräämään osallistujilta, mikä muodostaisi samalla huomattavan rasitteen maksun kerääjälle ja vähentäisi halukkuutta toimia liikuntaryhmien organisoijina.   

Särkisalon näkökulmasta tuntuu kohtuuttomalta, jos eläkeläisjärjestöiltä perittävien maksujen perusteena ovat keskusta-alueen käyttämättömät vuorot, jota ongelmaa korjattaisiin saattamalla kaikki vuorot maksullisiksi. 

Särkisalon eläkejärjestö on liikuntaharrastuksen ylläpitämisessä poikkeuksellisen aktiivinen koko Salon puitteissa ja toteuttaa Salon asettamia vanhuspoliittisia tavoitteita. Eläkeläisjärjestöjen salivuokrat veisivät pohjaa tällaiselta aktiivisuudelta ja oletettavasti vähentäisi nykyistä osallistumista.

Eläkeliiton Särkisalon yhdistys ry
Eeva Koiranen
Harriet Corin

Jaa artikkeli: