Skip to main content

Kaksoiskuntalaisuus avaa ovia arkea parantaville muutoksille

Kun tietotyö viimein vapautui ajan ja paikan rajoitteista, on ihmisillä ennennäkemätön vapaus valita asuinympäristönsä. Kuluneen vuoden aikana tapahtunut mullistus työn ja asumisen tavoissa on nostanut kaksoiskuntalaisuuden merkittäväksi vaihtoehdoksi nykyjärjestelmälle.

Kun ihminen viettää lomailua suuremman ajan kunnassa, on tuon kunnan elinvoiman tukemiseksi reilua osoittaa osa veroeuroista alueelle. Uudistus olisi merkittävä maaseutukunnille, joiden mökit ovat toimineet asumiseen ja työntekoon nyt eristyksen aikana. Ne tulevat siinä roolissa toimimaan jatkossakin.

Yritykset kamppailevat osaajapulan kanssa ja oikeiden henkilöiden löytyminen on monelle kasvun hidaste. Monipaikkaisuuden vakiinnuttaminen tasaa tilannetta ja avaa uusia mahdollisuuksia osaajien sijoittumiselle. Jatkuvuuden merkitys muutoksia tehdessä on suuri: osaajan on helpompi ottaa vastaan työ uudelta paikkakunnalta, jos muutto ei ole välttämätön. Ja vaikka muutto olisikin ratkaisu, ei sillä samalla riskeeraa mahdollisia seuraavia urasiirtoja.

Asukkaille uudistus tuo vaikuttamisen mahdollisuuksia, joustavuutta palvelujen käyttöön ja osallisuutta. Verojen tasaaminen kotikuntien välillä taas auttaa pitämään molemmat alueet elinvoimaisina. Monille kunnille kaksoiskuntalaisuus tuo lisää verotuloja, osan potti toki pienenee.

Kaksoiskuntalaisuus on hyvä vaihtoehto alueiden talouden tasaamiseen, reilusti “kulutuksen” mukaan. Kyse on nimenomaan tasaamisesta. Asiaa on valmisteltava siten, ettei kokonaisveroaste nouse. Näen mallissa myös mahdollisuuden innovatiivisten, uusien toimintamallien syntymiselle esimerkiksi perheiden yhteisen ajan lisäämiseksi koulunkäynnin joustojen kautta. Suuri uudistus avaa ovia seuraaville arkea parantaville muutoksille!

Suomi sai Euroopan unionin neuvotteluissa merkittävästi koronarahaa harvaan asutuille alueille ja maaseudun kehittämiseen. Toivon näkeväni rakenteisiin asti menevän asumisen tapojen murroksen Suomessa!

Kaksoiskuntalaisuutta on syytä edistää ja sen tavoista saa loistavia keskustelun aiheita myös vaalikentille!

Stina Siikonen
hallituksen jäsen
Varsinais-Suomen Yrittäjät

Jaa artikkeli: