Skip to main content

Johtavatko sopeuttamistoimenpiteet nuorten poismuuttoon Salosta?

Salon kaupungin johto on uhannut lakkauttaa Perniön lukion osana Salon kaupungin sopeuttamisohjelmaa. Lukion lopettamisesta kaupungille seuraisi esityksen mukaan 200 000 euron säästöt, jotka koostuvat pääosin henkilöstökuluista. Lukio on päätetty lakkauttaa, mikäli valtionavustukset pienille lukiolle lopetetaan.

Tuoko hyvän ja toimivan lukion lopettaminen merkittävästi säästöjä kaupungille? Koulurakennus on jaettu Perniön yhteiskoulun kanssa, joten kiinteistökulutkin ovat minimissään, ja yhteisten opettajien käyttö yläkoulun kanssa tuo lukiolle merkittäviä säästöjä.

Perniön lukiolaisille on luvattu opiskelupaikka jo valmiiksi täyteen Salon lukioon tai tarvittaessa Halikon lukioon. Seurauksena ryhmäkoot kuitenkin suurenisivat ja oppiminen kärsisi huomattavasti. Perniön lukio on ollut ja on edelleen aktiivinen yhteisö, jonka hyvät oppimistulokset puhuvat puolestaan.
Opiskelijoiden koulumatkat ovat jo nyt osittain hyvin pitkiä, ja lakkautuksen jälkeen matkat pitenisivät entisestään. Esimerkiksi Särkisalosta ja Tenholasta tulevilla opiskelijoilla edestakainen koulumatka saattaisi olla jopa 80 kilometriä. Kaiken lisäksi matkojen kulkeminen kokonaan julkisilla kulkuneuvoilla ei ole mahdollista.

Lukion lakkauttaminen kiihdyttäisi myös poismuuttoa Perniöstä ja todennäköisesti koko Salon alueelta: pitkien koulumatkojen sijaan nuorilla on pienempi kynnys muuttaa kokonaan uuteen kaupunkiin kuin kulkea jokapäiväiset kohtuuttoman pitkät koulumatkat Salon keskustaan.
Pitkät välimatkat saattavat myös johtaa nuorten jättäytymiseen kokonaan lukio-opiskelun ulkopuolelle, mikä taas lisää syrjäytymisriskiä.
Ymmärrämme toki, että Salon taloudellinen tilanne on hyvin haastava ja säästöjä täytyy saada. Lukion lakkauttamisella on kuitenkin vakavia seurauksia Perniön ja lopulta koko Salon tulevaisuuden kannalta. Miksi säästötoimet toteutetaan opiskelun ja nuorten kustannuksella? Nykyisessä tilanteessa tulee keskittyä houkuttelemaan enemmän nuoria Salon alueelle, ei päinvastoin.
Koulutus on viimeinen asia, josta tulisi säästää, sillä nuoria tarvitaan turvaamaan Salon tulevaisuus. Jos tulevat työntekijät ja yrittäjät muuttavat pois, Salon tilanne heikkenee entisestään.
Nuoret ovat tulevaisuus, ei säästetä heidän kustannuksellaan!
Olemme avanneet nettiadressin osoitteeseen: www.adressit.com/pernion_lukion_puolesta. Käy allekirjoittamassa arvokkaan lukiokoulutuksen säilymisen puolesta.

Perniön lukion
opiskelijakunta

Jaa artikkeli: