Skip to main content

Jätteiden vuosikymmen

Tasaisia vuosikymmeniä on tapana juhlia, mutta lieneekö maakunnan jätehuoltoviranomaisilla juhlamieltä. Vapunpäivänä tuli kuluneeksi kymmenen vuotta siitä, kun kiinteiden jätteiden kuljetusjärjestelmästä olisi pitänyt tehdä päätös jätelain muututtua.

Toisin kävi; jätehuoltolautakunta on päättänyt kiinteistönhaltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta useamman kerran ja yhtä monesti oikeus on asian palauttanut lähtöpisteeseensä.

Asiaa käsitellään Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnassa tänään. Päätösesityksenä on, että yhdessätoista sopimusperusteisen kuljetuksen kunnassa siirryttäisiin Lounais-Suomen jätehuolto Oy:n kilpailuttamaan jätteenkuljetukseen. Kunnan vastuulla ovat joka tapauksessa ensi vuodesta lähtien muun kuin polttokelpoisen jätteen kuljetukset.

Kuntalainen on ymmällään: kaukana ollaan takavuosien tilanteesta, jossa kaikki paiskattiin yhteen säkkiin ja se saatettiin tavalla tai toisella kaatopaikalle tai poltettiin hellanpesässä lähes kaikki mahdollinen.

Alueen kunnista muun muassa Salo on pitänyt kiinni siitä, että kiinteistönomistaja saisi päättää siitä, kuka polttokelpoiset jätteet kuljettaa. Kaupunki katsoo, että järjestelmä toimii ja jätelain vaatimukset täyttyvät. Jätehuoltolautakunnalle esiteltävien selvitysten perusteella näin ei kaikkialla ole ja jätelakikin lähtee keskitetystä kilpailutuksesta.

Kaupunki muistutti lausunnossaan myös huoltovarmuudesta ja paikallisten yritysten asemasta. Nämä ovat painavia asioita toivottavasti lautakunnankin silmissä. Selvää toki on, että kaikkialla tilanne ei ole yhtä auvoisa, jos paikallista kuljetustarjontaa ja kilpailua ei ole. Olennaista on varmistaa, että joka kunnassa jätelaki täyttyy.

Jätehuoltolautakunnan listalla todetaan, että kunnan järjestämässä kuljetuksessa voidaan paremmin varmistaa kiinteistöjen kuuluminen jätteenkuljetuksen piiriin ja minimoida riskit, joita syntyy jätteiden hallitsemattomasta käsittelystä ja vääriin paikkoihin jättämisestä. Tuskin sentään: yksityisten kaatopaikkojen synty ja muu hävyttömyys ei liene kiinni siitä, kuka sen yhden talousjätepussin vielä kuljettaa.

Jaa artikkeli: