Skip to main content

Jätevesiasetus on kumottava

Anneli Jäätteenmäen hallituksen ainoita konkreettisia ”saavutuksia” oli keväällä 2003 annettu jätevesiasetus.

Asetus edellyttää jätevesien puhdistusjärjestelmien rakentamista vuoteen 2014 mennessä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Tavoitteena on ollut vähentää erityisesti vesistöihin meneviä typpi- ja fosforipäästöjä.

Asetuksen tavoitteet olivat hyvät, mutta käytännössä useimmat pienpuhdistamot ovat lähes kelvottomia. Puhdistusjärjestelmillä saavutetut ympäristöhyödyt ovat varsin vaatimattomat suhteutettuna kalliisiin investointeihin. Käytettävissä ei ole ollut kunnollisia, kattavia tutkimustuloksia puhdistusjärjestelmien tehokkuudesta eikä varsinkaan siitä, mikä itse asiassa haja-asutusalueiden jätevesien merkitys on vesistöille ja varsinkin Itämerelle. Ei ole kyetty mitenkään osoittamaan, millainen todellinen puhdistusvaikutus on jätevesiasetuksen edellyttämillä kalliilla jätevedenpuhdistusjärjestelmillä. TM Rakennusmaailman suorittamassa tähän mennessä kattavimmassa vertailussa yhdenkään testissä mukana olleen laitevalmistajan laitteisto ei täyttänyt asetuksen edellyttämiä puhdistusvaatimuksia. 

Jätevesiasetuksella luotiin puhdistuslaitteiden myyjille yli kahden miljardin euron markkinat. Monille kiinteistöjen omistajille taloudelliset investoinnit ovat olleet ja tulisivat olemaan kohtuuttoman suuret. Asetuksen perusteluissa aikoinaan laitteistojen hinnaksi arvioitiin noin enintään 2000 – 3 000 euroa per talo tai mökki, mutta käytännössä hintataso on ollut moninkertainen, jopa yli 10 000 euroa. Lisäksi tulevat satojen eurojen vuosittaiset ylläpitokustannukset.

Suomen Ympäristökeskus on joillekin laitteille antanut CE-merkinnän. Useat laitevalmistajat eivät ole merkintää hakeneet, ehkä hylkäämisen pelon vuoksi. Ympäristökeskus on testannut joitakin laitteistoja laitevalmistajan tilauksesta. Jotkut laitevalmistajat markkinoinnissaan viittaavat siihen, että Syke on heidän laitteistonsa hyväksynyt. Testaaminen tilauksesta on kuitenkin aivan eri asia kuin virallisen hyväksynnän antaminen. Julkisuudessa on jopa väitetty, että laitevalmistajat ovat saaneet ostaa haluamansa tutkimustuloksen SYKE:lta.

Jätevesiasetus valmisteltiin virkamiestyönä ja silloinen hallitus teki päätöksen ilman, että asiaa mitenkään käsiteltiin eduskunnassa. Lopputuloksena on ollut kalliita kiinteistökohtaisia ratkaisuja, joilla ei kuitenkaan ole saavutettu toivottuja tuloksia ympäristön kannalta. Ei ole kyetty osoittamaan edes sitä, että nykyiset, vuosikymmeniä käytössä olleet puhdistusjärjestelmät olisivat uusia huonommat. Viemäriverkoston ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesien käsittelyä tulee ensin tutkia perusteellisesti ja vasta sen jälkeen sopia toimenpiteistä, joilla saadaan aikaan tarkoituksenmukaiset puhdistusjärjestelmät ja riittävä puhdistustulos. Viime keväänä tekemäni lakialoite jätevesiasetuksen kumoamisesta on eduskunnan ympäristövaliokunnan käsiteltävänä.

Pertti Hemmilä
Kansanedustaja (kok)
Jaa artikkeli: