Skip to main content

Hyvä hanke – paikka väärä

Uutisoitte lehdessä 29.12.2011, että rakennus- ja ympäristölautakunta on antanut 14.12 puoltavan lausunnon suurnavettahankkeesta sijoituspaikkana Perniön Ylönkylä.

Hanke on mielestämme hyvä, mutta paikka on väärä. Tällainen jättinavetta ei ole mitään tavanomaista maaseututoimintaa, vaan se on iso laitos merkittävine ympäristövaikutuksineen.

10 000 m3 lieteallas on 6 m hakijan ja meidän rajastamme. Suunniteltu paikka on etelään viettävällä rinteellä metsässä ja meidän peltomme alkavat rajalta ja viettävät kapeassa notkossa etelään, kohti talousvesikaivoamme, siitä uimalampeemme ja edelleen Rapu-ojaan.

Suunnitteluvaiheessa hakkeessa ei ole lainkaan huomioitu maatilaamme kohdistuvia todellisia rasitteita. Ei Talvivaaran kaivoksessakaan pitänyt olla mitään ympäristöongelmia ja kaikki näytti paperilla hyvältä!

Koska hakijoilla on ennestään omissa pihapiireissään ympäristöluvat saaneet navetat, olisi kaiketi kohtuullista, että niillä paikoilla laajennetaan toimintaa ja kaikki ympäristörasitteet tulevat ennen kaikkea hakijoiden itsensä kärsittäväksi, tai  että laitos sijoitetaan paikkaan, jossa ei aiheuteta muiden  elinkeinolle ja olosuhteille haittaa tai riskejä.

Ilkka ja Anne Hirvilahti

Lehdessä (SSS 31.12.2011) kirjoittivat Rouskiksen toimitusjohtaja Jukka Heikkilä ja käyttöpäällikkö Jyri Metsäranta siitä miten suunnitteilla oleva jätteenpolttolaitos  on eduksi tälle seutukunnalle.
Lisäksi he ilmoittivat, että asialle tarvitaan hyvä tahtotila ja poliittinen tuki. 

Mikä sitten on Jukka Heikkilän ja Jyri Metsärannan oikea tahtotila, jolle he haluavat saada poliittista ymmärrystä. Onko se sitä, että kuntalaiset alkavat olla heidän takanaan jatkuvissa yksityisyrittäjille osoitetuissa korvausvaatimuksissa ja valitusosoituksissa.

Viimeinen valitus Vaasan hallinto-oikeuteen Salon Hyötykäyttö Oy:n ympäristöluvasta tehtiin Rouskiksen toimesta niin, että sille ei heru poliittista tukea eikä ymmärrystä. Rouskiksen asianajotoimisto soitteli ennen joulua yrityksiä ja yksityisiä henkilöitä läpi, tarkoituksenaan saada heiltä valitusosoitukseen tukea allekirjoituksen muodossa.
Allekirjoittajia ilmaantui Rouskiksen lisäksi kolme: Lemminkäinen Intra Oy, Salon Teräskiinteistöt Oy ja Olavi Kivimäki.  Näiden allekirjoitusten kyseenalaistaminen on paikallaan. Ainakin kahdella yrittäjällä on tietojeni mukaan yhteistyötä Rouskiksen kanssa.   

Meriniityssä asuva pariskunta ei halunnut allekirjoittaa valitusta. Pariskunta on iäkäs.  Allekirjoituspyynnössä vedottiin hajuhaittoihin Meriniityssä. Vanhukset ilmoittivat hajuhaittojen tulevan Jätevedenpuhdistamolta, ei Hyötykäytöstä. Lisäksi heille kerrottiin hintojen nousevan, jos Hyötykäyttö aloittaa yhdyskuntajätteen lajittelun. 

Kysyessäni heiltä asiasta he ilmoittivat, että heillä ei ole valittamista Salon Hyötykäyttö Oy:n toiminnasta. Vanhukset ilmoittivat myös joulunsa menneen pilalle allekirjoitusvaatimuksen ja hinnankorotusuhkailujen vuoksi.

Politiikka ei ole yksin sitä, että hoidetaan kunnan asioita yksipuolisesti ja kammetaan yksityiset jätehuoltoyrittäjät tavalla tai toisella syrjään hyvästä yhteistyöstä.

Meidät poliitikot on valittu pitämään huolta myös asukkaittemme eduista ja siitä, että elämä ei taloudellisesti muodostuisi poliittisten päätösten kautta liian raskaaksi kantaa. Lisäksi meidän tulee tehdä hyvää yhteistyötä yritysmaailman kanssa. Tähän yhteiskuntaan ei mahdu enää sitä ajattelutapaa, joka viittaa kommunismiin. Kunnallisen yrityksen tarkoitusperä ei saa olla sosiaalistaminen.

Rouskiksen tahtotila näyttää olevan se, että kammetaan yksityiset yrittäjät pois jätehuollon kehittämisen kuvioista. Ne koetaan liian suurena uhkana jätepoltto-  ja biokaasulaitokselle. En usko, että muut polttolaitoshankkeessa mukana olevat kunnalliset jätehuoltoyhtiöt ajattelevat samalla tapaa kuin Rouskiksessa ajatellaan. Tuli sitten suunniteltu polttolaitos mihin tahansa, sen pyörittämisessä tarvitaan niin paljon jätettä, että yhteistyöstä yritysten kanssa muodostuu pakkotilanne. Aivan pienillä jätemäärillä ei ole taloudellista pyörittää jätteenpolttolaitosta ja siinä sivussa vielä bioenergiaa tuottavaa laitosta.

Niin kuin Jukka Brandt lehdessä kirjoitti, että paikallisilla jätehuoltoyrittäjillä on kaikki tarvittava osaaminen ja energiahyödyntämisen reitit valmiina. Puuttuu vain Rouskiksen hyvä tahtotila toiminnan kehittämiseksi hyvään suuntaan.
Tämä Rouskiksesta tapahtuva jatkuva yrittäjien toiminnan vaikeuttaminen, on kaikkea muuta kuin hyvän yritysmaailman tavan mukaista. Rouskis käyttää jatkuvasti asianajotoimiston palveluja valitusten ja vaatimuskirjelmien laatimiseen.

Tästä  työstä tulee Rouskikselle suuria kustannuksia, jotka sitten suoraan heijastuvat meidän asukkaiden maksamiin jätehuoltokustannuksiin.

Annan oman poliittisen tukeni hankkeille heti, kun Rouskiksen toimintatavassa tapahtuu selkeä muutos .
Hyvää Uutta vuotta 2012!

Ritva Sinervo, Kokoomus
Salon kaupunginvaltuuston varajäsen
Rakennus- ja
ympäristölautakunnan
jäsen

Jaa artikkeli: