Skip to main content

Eläkkeelle jääneet pitäisi kutsua heti terveystarkastukseen

Väestön ikääntyessä voidaan väistämättä nousevia sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia hallita onnistuneella hyvinvointialueen palvelustrategialla. Ydinasia on linjata kotipalveluketjut varttuneiden kansalaisten todellisista tarpeista lähtien. Samoin tulee annettavien palveluiden laatua ja saavutettavuutta parantaa sekä edistää kotihoidon henkilöstön riittävyyttä.
Osa ikääntyneistä on itse hyvin aktiivisia, hakee ja löytää palveluja mutta tärkeä ryhmä ikääntyneissä on eri tavoin syrjäytyneet. Osalla heistä ei ehkä ole läheisiä, jotka auttaisivat heitä palveluiden ääreen.
Tärkeää on kutsua heti eläkkeelle jääneet henkilöt terveystarkastukseen, jossa heille tehdään terveyden ja hyvinvoinnin kannalta olennaiset tutkimukset. Lisäksi kartoitetaan ravinto- jaliikuntatottumukset sekä kerrotaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista alueella. Samalla tuodaan julki kuntien tukipalveluita ja ohjeistetaan vanhuuteen varautumiseen ja mahdollisuuteen osallistua järjestöjen tarjoamiin harrastusmahdollisuuksiin.
Tällä kaikella ennaltaehkäisevällä työllä voidaan vaikuttaa tulevaan hoitopalveluiden kysyntään.
Tällainen peruskartoitus tulisi toistaa vähintään 5 vuoden välein, jolloin voitaisiin ennaltaehkäistä monia sairauksia ja torjua yksinäisyyttä ja syrjäytymistä.
Tähän on juuri nyt panostettava, koska sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen tehtävät siirtyvät 1.1.2023 hyvinvointialueille.
Alueellinen yhteistyö ja tarkoituksenmukaisen palvelurakenteen toteutuminen on ensiarvoisen tärkeää ja tarpeellista. Muutaman vuoden kuluttua meillä on 1,5 miljoonaa vähintään 65 vuotiasta.

Juhani Tynjälä
puheenjohtaja
Eläkeliiton Varsinais-Suomen piiri ry

Sari Örling
toiminnanjohtaja
EL Varsinais-Suomen piiri
Leena Järvi
vaikuttajavastaava
EL Varsinais-Suomen piiri

Pirjo Niittonen
puheenjohtaja
EL Perniön yhdistys

Jaa artikkeli: