Skip to main content

Aluekeskus tarvitsee sitoutumista

Perniö on eteläisen Salon aluekeskus. Aluekeskukseen kuuluvat asianmukaiset palvelut. Lähipalveluiden tarpeesta on käyty kuntalaiskeskustelua jo kauan. Siitä on tehty aloitteita ja kannanottoja, ja asia on ollut esillä valtuustossakin. Perniö on asiaankuuluvasti saanut aluekeskuksen statuksen kuntaliitoksessa, siitä kiitos sen aikaisille päättäjille. Aluekeskusta vahvistamaan perustettiin myös erityinen hanke vuonna 2010. Mitä hankkeessa on saatu aikaan?

Kunnan jäseninä me olemme jokainen osallisia kunnassamme tapahtuvaan. Kuntavaalien alla on hyvä tilaisuus vaikuttaa kehityksemme tulevaan suuntaan ja pohtia millä valinnoilla etenemme kohti elinvoimaisuutta nyt ja jatkossa. Miten varmistamme, että eteläisen Salon alueellamme Perniössä ja Särkisalossa puhaltavat puhtaat tuulet tulevaisuudessakin? Että pelkät puheet eivät sumenna ajatteluamme, vaan turvaamme tulevaisuutemme ennen kaikkea toiminnan tasolla. On hyvä kartoittaa mitä on saatu aikaan aiemmin, missä ollaan nyt ja mitä haluamme täällä nähdä jatkossa?

On ratkaisevan tärkeää tehdä nyt valintoja kohti alueemme elinvoimaisuutta ja kasvua luovaa kehitystä. Sote-uudistuksen alla on aika artikuloida tarpeemme ja toiveemme selvästi kuuluville. Alueellisen yhdenvertaisuuden kautta rakennetaan elinvoimaa koko kuntaan, ja tuetaan myös Sote-uudistuksessa suunniteltujen tavoitteiden toteutumista. Uudistuksen tarkoitus on turvata palveluiden säilyminen lähellä ihmistä.

Päästäksemme tavoitteeseen tarvitsemme selkeän suunnitelman miten edetä sitä kohti. Tähän on kaikkien hyvä sitoutua yhdessä, siten saamme eniten aikaan. Suunnitelman tekoa helpottaa kirkkaan vision näkeminen. Millainen aluekeskus Perniö on viiden vuoden kuluttua? Entä kymmenen? Millainen on unelmiemme eteläisen Salon aluekeskus? Millaista on, kun tämä unelma on totta?
Näitä on hyvä miettiä. Selkeä mielikuva auttaa toimimaan, auttaa tekemään oikeita valintoja. Usein lopputulos on kiinni siitä rohkeudesta, joka unelmointiin uskallettiin käyttää. Selkeä visio antaa voimaa ja edelleen rohkeutta tehdä töitä tavoitteita kohti. Oma visioni on, että aluekeskus Perniössä on kaikki tarvittava. Täältä ei tarvitse alueemme asukkaan perusasioitaan hoitaakseen pidemmälle lähteä. Täällä voi olla perillä.

Peruspalvelut kuten koulu, terveyskeskus ja suun terveydenhuollon perushoito kuuluvat jo lain mukaankin aluekeskukseen. Kehittämisen, jos, ja kun, näin on hankkeen myötä valittu, tulisi olla jotain enemmän. Meidän eteläisen Salon asukkaiden lisäksi koko Salon kaupunki on jo yli kymmenen vuotta sitten sitoutunut kehittämään aluekeskusta.

Vertailukohta löytyy naapuristamme. Kemiönsaaren kunta on alueemme kanssa suhteellisen samankokoinen. Sieltä löytyvät kaikki tarvittavat peruspalvelut ja paljon muutakin. Ajaessaan esimerkiksi Kemiön ja Sauvon kautta Turkuun ei voi olla huomaamatta niissä vallitsevaa palveluiden tilannetta. Täällä sen sijaan on viimeisen kymmenen vuoden aikana saatu seurata palvelurakenteen lähinnä vapaapudotukselta tuntuvaa kehitystä. Samaan aikaan, kun aluekeskushanke on ollut voimassa. Miten tämä on selitettävissä?

Eteläisen Salon alueella asuu yli 6000 ihmistä. Perniön osalta väestörakenteen kehitys on ollut jo kuntaliitoksen aikana ennustetun mukaista, yllätyksiä siinä ei ole tullut. Alue on selkeästi oma kokonaisuutensa ja kaupunkimme toiseksi suurin taajama, jolle luontainen palveluiden keskittymä on aluekeskus Perniö. Perniö on historiallinen paikkakunta, jossa on vuosituhantiset perinteet. Sukupolvesta toiseen on rakennettu yhteistä hyvää. Viimeisen puolen sukupolven aikana kehitys on ollut huolestuttavaa.

Perniö voi olla yllättävän vieras ja etäinen paikka muualla Salossa asuville. Olen törmännyt esimerkiksi siihen mielikuvaan, että Perniö olisi vain pieni kylä. Ajatus aluekeskuksesta asianmukaisine palveluineen ei tietystikään sovi tähän mielikuvaan. Tilannetta korjaamaan tarvitsemme oikean tiedon kulkua. Kaikkien salolaisten on hyvä tietää mistä puhutaan. Tarvitsemme eteläiseen Saloon yhtenäisen rintaman, joka kertoo kaikille, miksi Perniössä on aluekeskus ja miksi se tarvitsee aluekeskukseen kuuluvat palvelut. Toisin sanoen, aluekeskus tarvitsee vahvan yhteisen näkemyksen, johon voimme kaikki yhdessä sitoutua. Aluekeskuksen toimintaa varmistava hanke on kaupungilla edelleen käynnissä. On meidän tehtävämme valvoa sen toteutumista.

Toivon, että näemme yhdessä tulevaisuudessamme mahdollisuuksia, ja haluamme toimia niitä kohti. Tehdään rohkeita valintoja, ja pidetään yhdessä eteläisen Salon puolia!

Katihanna Heikkinen
Kuntavaaliehdokas
Keskusta

Jaa artikkeli: