Skip to main content

Aluehallinnon organisaation pitää olla matala

Mitkä ihmeen aluevaalit? Tämä on usein vastaan tullut kysymys. Toinen hämmästyksen aihe on, mistä näissä vaaleissa äänestetään.

Hyvinvointialueet tulevat vastaamaan jatkossa sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisestä 1.1.2023 alkaen. Ylintä päätösvaltaa alueilla käyttää aluevaltuusto. Ensimmäiset aluevaalit järjestetään 23.1.2022 ja uudet aluevaltuustot aloittavat toimintansa heti 1.3.2022 alkaen.

Aluevaalit ovat erittäin tärkeät meille kaikille. Tuleva Varsinais-Suomen aluevaltuusto tulee päättämään lähes kaikesta hyvinvointiimme liittyvistä palveluista kuten esimerkiksi ikääntyneiden asumispalveluista, vammaispalveluista, lasten ja nuorten perheiden palveluista, sosiaalihuollosta, mielenterveys- ja päihdepalveluista, hammashoidosta, TYKS Salon sairaalan toiminnasta ja terveyskeskuspalveluista ja niiden vastaanottopaikoista.

Kuntien tehtävänä on jatkossakin huolehtia päivähoidosta, opetuksesta, liikunnasta, kulttuurista ja terveyttä ja elinvoimaa tukevasta toiminnasta sekä kaupunkikehittämisestä.
Kun vaalit on käyty, luodaan hyvinvointialueelle myös aluehallinnon organisaatio. On tärkeää, että hallinnosta tulee mahdollisimman matala ja toimiva ja että yksityisen sektorin palveluntuottajat ja kolmannen sektorin järjestöt otetaan heti tiivisti osaksi alueen toimintaa.

Sote-alan ammattilaisista on pulaa. Henkilöstön hyvinvointiin ja hyvään johtamiseen on kiinnitettävä huomiota, jotta työ on tekijöilleen mielekästä ja motivoivaa. Kun työ on sujuvaa ja organisaatio toimii, saavat myös asiakkaat parasta mahdollista palvelua.
Koen tärkeäksi, että terveyspalvelut ja neuvolat ovat lähellä ja helposti saavutettavissa. Ikääntyneiden ihmisten hoivakotipalvelut tulee sijaita Salossa ja hoivaa on saatava, kun ikäihminen sitä tarvitsee. Nuorten ja aikuisten mielenterveyspalvelut tulee myös olla nykyistä paremmin saatavilla. Kenenkään ei pidä odottaa hoitoa jonossa. Myös Salon sairaalahanketta on vietävä reippaalla otteella eteenpäin.

Koska suuri osa terveyteemme liittyvistä asioista päätetään jatkossa hyvinvointialueilla, kannattaa jokaisen käyttää äänioikeuttaan tammikuun ensimmäisissä aluevaaleissa.

Anna-Leena Yli-Jama
Kaupunginhallituksen jäsen
Kaupunginvaltuutettu
Aluevaaliehdokas, kokoomus
Salo

Jaa artikkeli: