Skip to main content

Korona kurittaa eläkeläisjärjestöjä

29.4.20217 toukokuun, 2021Mielipide

Korona-ahdinko on löytänyt tiensä myös kunnissa toimiviin eläkeläisjärjestöihin, joiden laajasta vapaaehtoistoiminnasta hyötyvät paitsi ikääntyvät kuntalaiset, myös koko yhteiskunta. Kunnat ovat saaneet valtiolta 3 miljardia euroa peittä-mään epidemiasta johtuvia kustannuksia. Nyt näistä tukirahoista pitää osa suunnata eläkeläisjärjestöille, joiden vuosikymmeniä tekemä ennaltaehkäisevä työ ikäihmisten hyvinvoinnin hyväksi on vakavasti vaarantumassa.

Monet eläkeläisyhdistykset toimivat lähes pelkästään pienten jäsenmaksutuottojensa varassa. Jo yli vuoden jatkunut koronan aiheuttama toimintojen jäädytys on karkottanut jäseniä, mikä verottaa yhdistysten kassoja ja sitä kautta toimintamahdollisuuksia. Yhdistysten toimintaky-vyn lamaantuminen tai jopa loppuminen toisi toteutuessaan kunnille tuntuvan lisäyksen sosi-aali- ja terveyspalvelujen kysyntään.

Monelle ikäihmiselle kulunut vuosi on ollut äärettömän rankka. Eläkkeensaajien Keskusliiton Varsinais-Suomen piiri on todella huolestunut ikääntyvien kuntalaistensa ja vanhustensa voinnista, sillä erilaisiin ryhmäliikuntamuotoihin, muuhun sosiaaliseen yhdessäoloon ja kai-kenlaiseen hyvää oloa tuottavaan toimintaan osallistuminen on koko korona-ajan ollut lähes-tulkoon poissuljettua.

Tämän pitkäaikaisen eristyneisyyden seurauksena on jo nyt nähtävissä lisääntynyttä ja jopa romahtanutta kunnon heikkenemistä, masennusta, ahdistuneisuutta ja yksinäisyyttä.

Rahassa mittaamatonta vapaaehtoistyötä täytyy ylläpitää.
Kunnat ovat vastuussa asukkaidensa hyvinvoinnista ja terveydestä, mutta viimeistään nyt on korkea aika tunnustaa järjestöjen merkitys ennalta ehkäisevien palveluiden tuottamisessa.
Vetoamme nyt kuntiin: eläkeläisjärjestöjen toiminta tulee nähdä osana täydentävää palveluntarjontaa, jonka jatkumisen varmistamiseksi tarvitaan nyt sekä rahaa että yhteistyötä.

Veikko Ruohonen
Puheenjohtaja
Eläkkeensaajien Keskusliiton
Varsinais-Suomen piiri ry

Jaa artikkeli: