Skip to main content

Teijon alueen hoidosta piirretääsn suuntaviivat ohi vuoden 2020

Sahajärvi on osa hoitosuunnitelmaan kuuluvia alueita.   Arkistokuva viime keväältä, aluetta tutkii Teijon alueen kyläyhdistyksen Tauno Kavén.Teijon Natura-alueiden ja retkeilyalueen käytöstä piirretään suuntaviivat yli 10 vuoden päähän.
Vireillä on Teijon ylängön uusi hoito- ja käyttösuunnitelma, jonka on määrä valmistua vielä tämän vuoden aikana.  
Suunnitelmassa määritellään muun muassa se, mitä uutta palvelurakennetta tulee retkeilyalueelle. Metsäinventoinnin tulosten perusteella määritellään muun muassa, siirretäänkö metsätalousalueita muuhun käyttöön.   
Teijon retkeilyalueella kirjattiin vuonna 2008 yli 75 000 käyntiä.
Lue lisää Perniönseudun Lehti

Jaa artikkeli: