Skip to main content

Nuohouksen kuviot ovat menneet tai menevät uusiksi koko maassa. Vuodenvaihteessa päättyi perinteinen piirinuohoojajärjestelmä, ja jatkossa voimassa on sopimusperusteinen malli, jossa asiakas voi tilata nuohouksen keneltä vaan haluamaltaan alan toimijalta.
Osassa alueita eletään siirtymäaikaa ja muutos astuu voimaan vasta kesällä, osassa Suomea sopimusperusteiseen järjestelmään on siirrytty jo aiemminkin.

Vielä on aikaista ennakoida, miten nuohouskenttä muuttuu; tuleeko uusia toimijoita, hintakilpailua, tuleeko joillain alueilla nuohouksesta entistä hintavampaa.
Kiistatta vanha järjestelmä oli melko pomminvarmaksi tehty: laki edellytti, että nuohoojan on määrävälein käytävä, joka alueella oli tietty tekijä ja tälle varma työsarka. Lisäksi taksat ovat olleet yhteneväiset.
Aggressiivista kilpailua tuskin hetkeen tulee jo siksi, että nuohoojia ei työn määrään nähden ole liikaa. Etenkin maalla tuttu tekijä on monesti arvossaan ja nuohous henkilöityy vahvasti: tässä lehdessä olevaa Jari Takasen haastattelua Teijon kaupassa tehtäessä miehen hihasta kävi nykäisemässä ainakin kolme kyläläistä, jotka kysyivät, koska nuohooja on kierrokselleen lähdössä.

Nuohousalan keskusliitto korostaa joulun alla tulleessa tiedotteessaan ammattitaidon merkitystä: nuohouspalveluja saa tarjota vain nuohousalan ammattitutkinnon suorittanut henkilö.

Tarkkuuteen tekijän valinnassa ja siinä, että nuohousväleistä ei luisteta, onkin vankat perusteet: ammattilaisen on hyvä antaa käydä tulisijat ja piiput läpi määrävälein. Huonokuntoisten tai hoitamattomien tulisijojen ja hormien aiheuttamat riskit ovat kaikkien tiedossa.

Jaa artikkeli: