Skip to main content

Ikäihmisillä on oltava oikeus kuntoutukseen

Vanhusten hoivan ja avun saatavuusongelmat keskusteluttavat säännöllisesti. Aina välillä lehdistä saa lukea toinen toistaan järkyttävämpiä uutisia siitä, miten vanhukselle ei ole järjestynyt apua. Hyvinvointialueilla on nyt erinomainen mahdollisuus kehittää palveluita ja tarttua aidosti ikäihmisten hoivan ja kuntoutuksen ongelmiin. Tällä hetkellä kuntoutus kohdistuu maassamme pääasiassa alle 65-vuotiaisiin.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa on panostettu systemaattiseen geriatriseen kokonaisvaltaiseen arviointiin.

Ilman systemaattista seurantaa ja mittareita ei osata oikea-aikaisesti tarttua toimintakyvyn muutokseen. Esimerkiksi muistisairauden etenemistä voidaan oikealla hoidolla hidastaa ja se tukee ikääntyneen paremman toimintakyvyn säilymistä.

Ikääntyneen lihasmassa heikkenee nopeasti vuodelevossa (jopa 1–3 % päivässä). Siksi pitkittynyt sairaalajakso, jossa ei pystytä tehokkaasti panostamaan kuntoutukseen, voi johtaa pysyvämpään toimintakyvyn laskuun, vaikka itse sairaus paranisikin. Jokaisella ikääntyneellä on oltava oikeus saada riittävän pitkä kuntoutusjakso.

Ikäihmisten hyvinvointia horjuttaa myös koettu turvattomuus, joka voi olla seurausta esimerkiksi kotiin tarjottavien palveluiden puutteesta, kodin sopimattomuudesta iäkkään tarpeisiin ja yksinäisyydestä.
Toimintakykyä ylläpitävällä kuntoutuksella ja yksilöllisellä palvelutarpeen huomioimisella olisi mahdollisuus lisätä iäkkäiden koettua hyvinvointia ja tukea heitä asumaan kotona pidempään turvallisesti ja hyvillä mielin. Palveluiden suunnittelussa tulisi nykyistä paremmin ottaa huomioon myös iäkkään omat toiveet hoidon järjestämisestä.

Lisäksi palveluiden yhteensovittamiseen tulisi kiinnittää huomiota niin, että vastuu iäkkään palveluiden koordinoinnista ja toimivuudesta olisi yhdellä taholla.

Ikäihmisten kuntoutukseen liittyvät puutteet aiheuttavat inhimillistä kärsimystä ikäihmisille ja heidän läheisilleen esimerkiksi siksi, että kotona asuminen ei enää onnistu pitkän sairaalahoitojakson jälkeen. Inhimillisen kärsimyksen lisäksi tämä aiheuttaa yhteiskunnalle turhia kustannuksia.

Siksi hyvinvointialueiden tulee panostaa ikäihmisten kuntoutukseen ja näin edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja toimintakykyä sekä kotona pärjäämistä. Uudenkaupungin tulokset ovat erinomaiset ja siksi malli tulisi kopioida koko hyvinvointialueemme käyttöön.

Niina Alho sd.
Aluehallituksen 2.
varapuheenjohtaja
Varsinais-Suomen
SDP:n puheenjohtaja

Jaa artikkeli: