Skip to main content

Yleisen maatalouslaskennan toimeenpaneminen Perniössä (19.6.1959)

Maataloustilastosta annetun lain mukaan on yleinen maatalouslaskenta pantava toimeen jokaisessa maalaiskunnassa, kauppalassa ja kaupungissa vähintään joka kymmenes vuosi maatalousministeriön määrääminä laskentapäivänä. Laskentapäiväksi on tänä vuonna toimeenpantavalle laskennalle määrätty kesäkuun 15.päivänä, jonka jälkeisinä päivinä tehtävään valitut laskijat käyvät viljelmillä täyttämässä laskentalomakkeet. Laskennan panee toimeen maataloushallitus kuhunkin kuntaan asetetun maatalouslaskentalautakunnan ja eri piireihin valittujen laskijoiden avulla.
Perniön  asetetun laskentalautakunnan kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja maat.tekn. Viljo Lahtinen sekä jäsenent maanviljelijät Artturi Vesa, Aimo Nurminen, Aaro Suvanto ja Kaino Grundström.
Tietojen keräys koskee kaikkia sellaisia viljelmiä, joilla on peltoa ja puutarhaa vähintään 0,25 hehtaaria. Lisäksi kerätään eräitä tietoja pienimmiöltäkin alueilta, joilla pidetään laskennan piiriin kuuluvia kotieläimiä. Näin ollen on 15.pv. kesäk. tai sen jälkeisinä päivinä jokaisella viljelmällä odotettavissa oman piirin laskijan käynti tai jos viljelmä on kuulunut ns. tilastoviljelmiin, tilastoasiamiehen käynti. Laskentalautakunta pyytääkin viljelijöidtä varautumaan tähän jo etukäteen laskijan työn nopeuttamiseksi. Maataloushallityksen asiaa koskevissa kuulutuksissa, joita on kiinnitetty kunnan eri puolille, kehoitetaan viljelijöitä jo nyt tarkistamaan mm. viljelyalojensa suuruudet, jotta lomakkeille merkittävät tiedot saataisiin luotettaviksi
Laskentalautakunta haluaa erityisesti korostaa sitä, että kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan tilastollisiin tarkoituksiin. Yksityiseltä  lomakkeelta tietoja ei tulla missään portaassa antamaan sivullisten käsiin. Maatalouslaki nimenomaan takaa, että annetut tiedot ovat luottamuksellisia. Nykyään useimmat viljelijät tämän jo oivaltavatkin ja ovat auliisti mukana maatalouslaskennan onnistumiseksi. Laskentalautakunta toivookin, että työ saadaan kuntamme alueella nopeasti ja luotettavasti päätökseen.

Jaa artikkeli: