Skip to main content

Varha perustelee kiinteistökohtaisen kuntotiedon salaamista kuntien edulla yhtiöittämisvaiheessa

 

 

Hyvinvointialue Varha pitää edelleen takanaan tiedot sen käyttämien kiinteistöjen yksityiskohtaisesta kunnosta.

Aluehallitus merkitsi taannoin tiedokseen selvityksen yhteenvedon, jossa on tieto esimerkiksi neliömääristä ja siitä, minkä kuntoisia rakennuksia minkäkin kaupungin alueella on.  Sitä tietoa, missä kunnossa mikäkin yksittäinen rakennus on, ei yhteenvedossa ollut.

Perniönseudun Lehti on pyytänyt kiinteistökohtaista tietoa suoraan Varhan kiinteistöpäälliköltä, useiden viestinnän henkilöiden kautta sekä julkisuuslain mukaisella tietopyynnöllä.  Lehden näkökulmasta olennaista olisi kertoa se, missä kunnossa ovat lehden levikkialueella sijaitsevat, hyvinvointialueen käyttämät rakennukset.

Tietopyyntöön tuli vastaus kahden viikon käsittelyajan jälkeen torstaina 14.12. Viranomaisella on julkisuusperiaatteen nojalla velvollisuus vastata toimintaansa koskevaan tietopyyntöön. Vastauksen tulee sisältää pyydetyt tiedot kokonaisuudessaan tai vaihtoehtoisesti laillinen perustelu pyynnön eväämiseen kokonaan tai osittain.

Konsernipalvelujohtaja Laura Sauraman allekirjoittamassa vastauksessa tietojen luovutuksesta kieltäydytään edelleen.  Hyvinvointialue perustelee tätä kuntien edulla tulevaisuudessa.  Hyvinvointialueen ja kuntien välillä on tehty tiloista kolmen vuoden mittaisia vuokrasopimuksia vuoden optiomahdollisuudella.  Tämän jälkeen kuntien on yhtiöitettävä ne kiinteistöt, joiden vuokraamista hyvinvointialueelle ne aikovat jatkaa.   Hyvinvointialueella on tulkittu kiinteistökohtaisen raportin katsottu sisältävän sellaisia tietoja, joiden antaminen aiheuttaisi taloudellista vahinkoa hyvinvointialueelle tai toisaalta saattaisi asettaa jotkin kunnat parempaan kilpailuasetelmaan kuin toiset.

Hyvinvointialue viittaa vastauksessaan julkisuuslain 24. pykälään, jonka  mukaan ”salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat “asiakirjat, jotka sisältävättietoja valtion, hyvinvointialueen, kunnan tai muun julkisyhteisön tai 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun yhteisön, laitoksen tai säätiön liikesalaisuudesta, samoin kuin sellaiset asiakirjat, jotka sisältävättietoja muusta vastaavasta liiketoimintaa koskevasta seikasta, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi mainituille yhteisöille, laitoksille tai säätiöille taloudellista vahinkoa tai saattaisi toisen samanlaista tai muutoin kilpailevaa toimintaa harjoittavan julkisyhteisön tai yksityisen parempaan kilpailuasemaan tai heikentäisi julkisyhteisön tai 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun yhteisön, laitoksen tai säätiön mahdollisuuksia edullisiin hankintoihin tai sijoitus-, rahoitus- ja velanhoitojärjestelyihin”.

 

 

Jaa artikkeli: