Skip to main content

Työn syrjään kiinni

Oppisopimus kiinnostaa työttömiä nuoria, mutta harvalla on siitä kokemusta. 
Raha-automaattiyhdistyksen teettämässä kyselyssä sävelet ovat selvät.

Asia on syytä ottaa puheeksi juuri nyt, kun varsinaiset kouluvuodet on jo saatu pakettiin ja osalla nuoria on sen miettimisen paikka, mikä on seuraava askel. Oppisopimus voisi olla yksi vaihtoehto, mutta sen arvostusta lienee paikallaan nostaa myös työnantajien keskuudessa. Selvää on, että joillain aloilla mestari-kisälli malli voisi olla juuri oikea tapa opettaa ammattia eteenpäin.

Yksi täky voisi olla se, että ainakin kyselyn mukaan vastaajista valtaosa on valmis porrastettuun palkkaan työsuhteen alussa ja myös osa-aikatyö kelpaisi. Hyvä on muistaa sekin, että rahallisesti oppisopimus on työnantajalle joka tapauksessa verraten edullinen ratkaisu – tosin myös vaativa. Oppisopimuksella työssä oleva tarvitsee kiistatta oman ohjauksensa ja siihen kuluu tietty määrä työtä.

Kokonaiskuvaa katsottaessa on syytä muistaa sekin, että tutkimuksessa oli kyse nimenomaan työttömistä nuorista. Loppuviimeksi tärkeintä on saada heidät työelämän syrjään kiinni, vaikka sitten oppisopimuksen kautta.
Tätä toivovat vastaajatkin: kyselyn mukaan enemmistö vastaajista on valmis harkitsemaan myös työkokeilua, jossa työsuhde ei aluksi muodostu, vaan tavoitteena on tutustua työnantajaan.

Jaa artikkeli: