Skip to main content

Joukkoliikenne ja autottoman osa ovat ikuisuusaiheita Salossa. Varsinaista joukkoliikennettä on myllätty uusiksi tämän vuoden aikana kaupungin päätettyä järjestää joukkoliikennepalvelut jatkossa itse. 

Asiassa päätöksen tehnyt kaupunkikehityslautakunta katsoi, että kaupunki on jo aiemmin ollut tosiasiallinen liikenteen järjestäjä, sillä iso osa kaupungin sisäisestä liikenteestä on hoidettu ostetuin vuoroin.

Lautakunta totesi, että tulevaisuudessa tavoitteena on se, että entistä isompi osa liikenteestä hoidettaisiin kutsupohjaisena, mikä varmasti onkin osaltaan tehokkuutta lisäävä keino: ajot voidaan hoitaa kyytiläismäärän mukaisella kalustolla ja reitit suunnitella sen mukaan, missä kyydin tarvitsijat kulloinkin ovat.
Toisaalta tätä on jo harjoiteltu: parhaillaan kaupunki vastaa kyytitarpeisiin muun muassa yhdellätoista palvelulinjalla. Matkat näihin vuoroihin on tilattava päivää ennen kyydin tarvetta.

Palvelulinjoilla on oma vakiintunut käyttäjäkuntansa, joskaan ei aina kovin runsas: tässä lehdessä olevassa jutussa matkataan palveluauton kyydissä, ja mukana on kolme asiakasta. Palvelulinjoilla voi olla rasitteenaan maine, jonka mukaan ne olisivat vain ikäihmisille tarkoitettuja. Tosiasia on, että Salon palvelulinjat ovat kaikkien käytössä. Yhtä lailla esimerkiksi Turun seudullisen joukkoliikenteen sivuilla mainitaan erikseen, että palvelulinjat ovat osa kaikille avointa joukkoliikennettä. Ehkä kyytien tilaaminen etukäteen tai käytetyt pikkubussit oudoksuttavat ihmisiä, vaikka mitään syytä tähän ei ole – ilmeistä kun on, että jatkossa on enemmänkin käytäntö kuin poikkeus, että tiettyjä reittejä ei ajeta tavan vuoksi vaan vain silloin, kun tarvetta on. Ympäristön ja talouden kannalta ratkaisu lienee ainoa oikea.

Tavoitteen on silti oltava asiakkaan palvelu; se, että maaseudullakaan asuminen ei välttämättä edellyttäisi auton omistamista. Vaikka kyydin saaminen edellyttäisi vähän enemmänkin kuin vain pysäkille kävelyn.

Jaa artikkeli: