Skip to main content

Tunnin juna -ehdottomasti kyllä

Valtionvarainministeriön julkaiseman ratahankeselvityksen jälkeen kysymys Tunnin junasta on noussut jälleen otsikoihin. Ministeriön esille tuoma kannattavuuslaskelma on täysin ymmärrettävä, mutta se on varsin suppea näkökulma hankkeen kokonaisvaikutuksiin ja -hyötyihin.

Ensinnäkin tulee muistaa, että pitkien välimatkojen ja harvan asutuksen Suomessa tuskin koskaan pystytään tekemään liiketaloudellisesti kannattavia infrahankkeita. Pelkkä taloudellinen kannattavuus ei siis ole riittävä perustelu Tunnin juna -hankkeen vastustamiselle. Rataverkkoon sisältyy lukuisia muita ja ehdottomasti hanketta tukevia perusteluja.

Jo vilkaisu karttaan kertoo, että Suomen kasvukeskukset sijaitsevat lähes poikkeuksetta ratojen varsilla. Radat mahdollistavat tuotteiden ja työvoiman sujuvan liikkumisen. Niin asukkaiden kuin yritysten on luontevaa sijaita ratojen varsilla, mikä puolestaan tuo radanvarsitaajamiin lisää asukkaita ja verotuloja. Toimivat ratayhteydet nostavat tutkitusti kiinteistöjen arvoa vuosikymmeniksi.
Turun ja Helsingin välistä tunnin junaa on tarkasteltu lähinnä pääteasemien, Turun ja Helsingin, näkökulmista. Uuteen ratayhteyteen sisältyy vähälle huomiolle jäänyt erinomainen mahdollisuus lähijunaliikenteen kehittämiselle.

Sen lisäksi että Tunnin juna itsessään hyödyttää Saloa, sen ympärille rakentuva lähijunaverkosto palvelisi juuri Salon seutua. Varsinaissuomalaisesta näkökulmasta lähijunaliikenne toisi Salon seudun vieläkin lähemmäksi maakunnan keskuskaupunki Turkua – ja toki myös toisin päin.

Nopea junayhteys puolestaan palvelisi pääkaupunkiseudulle matkustavia. Tästä hyötyisi koko Varsinais-Suomi, ja ennen kaikkea Salon seutu.

Huolimatta erinomaisesta sijainnista Salon haasteena on ollut jo toista vuosikymmentä asukasluvun lasku.
Tunnin juna ja laajennettu lähijunaliikenne tekisivät Salosta vetovoimaisen. Paremmat ja luotettavammat liikenneyhteydet mahdollistaisivat työssäkäyntialueen laajentumisen.
Tunnin juna ei ole yksinomaan veronmaksajien rahareikä. Se on niin Varsinais-Suomelle kuin Salolle suuri mahdollisuus.

Sini Ruohonen
Maakunta- ja aluevaltuutettu (kok.)
eduskuntavaaliehdokas

Jaa artikkeli: