Skip to main content

Tulvahankkeelle uteliasta vihreää

Perniönjoen pinta ei vielä ole elokuun sateiden myötä noussut kovin korkealle; ensi kesänä penkereitä on tarkoituksena muotoilla niin, että tulvapulmia ei tulisi jatkossakaan. Kuva on eilisaamulta.

Perniönjoen tulvasuojeluhanke saa tiistain perusteella kirkonkylän alueen maanomistajilta vihreää valoa.

Hanketta ajava Varsinais-Suomen Ely-keskus järjesti yleisötilaisuuden maanomistajille tiistai-iltana eikä varsinaisia soraääniä tuoreeltaan kuultu.

Kyse on siitä, että Perniönjoen pientareet halutaan kaivaa uuteen muotoon niin, että niille muodostuu niin sanottuja tulvatasanteita ja näin jokiuoman vetoisuus paranee. Tämä vaikuttaisi tulvatilanteeseen paitsi kirkonkylän kohdalla, myös ylempänä.
–Vesilain mukaista lupaakaan ei tarvita, sillä nyt kaivetaan nimenomaan kuivalla maalla, tiivistää johtava vesitalousasiantuntija Juha-Pekka Triipponen.

Suojeltu vuollejokisimpukka on osaltaan suitsinut hankkeen toteuttamista: vesitalousasiantuntija Pekka Parkkila sanoo, että nyt suunnitellulla kaksitasoratkaisulla säilytetään sekä simpukoiden elinolot että helpotetaan tulvatilannetta.

Kunnantalossa oli tiistaina koolla kymmenkunta maanomistajaa ja tunnelma varovaisen myönteinen ja utelias.
Lähinnä kriittisin kommentti koski sitä, riittääkö joen ja meren välillä pudotusta vai vastustaako meri kaivuista huolimatta joen purkautumista.
Juha-Pekka Triipponen totesi, että merenpinnan nousu metrillä ei vielä estä joen laskua, vaikka hidastaa sitä. Tasanteista on tulossa enimmillään 30 metrin levyiset.

Koko juttu 19.8. painetussa ja digilehdessä.

Jaa artikkeli: