Skip to main content

Saaristolaiset ehtivät jo ärähtää liikenne- ja viestintäministeriön esityksestä, jonka mukaan saariston yhteysalusliikenteeseen asetettaisiin kokeiluluontoisesti käyttömaksut. Selväsanaisesti esityksen ovat tuominneet lisäksi muun muassa maakuntahallitus, Varsinais-Suomen yrittäjät sekä kansanedustajat Stefan Wallin ja Mikaela Nylander (r). Ärähdyksen paikka onkin nyt, kun kyseessä on vasta lausunnoilla oleva asetusehdotus eikä päätöksiä asiassa ole tehty. 

Esitys tuntuu silti ristiriitaiselta nykyiseen saaristolakiin nähden. Laki edellyttää, että valtio huolehtii saariston vakinaisen väestön tarvitsemista liikenne- ja kuljetuspalveluista ja että nämä palvelut ovat joustavat ja ilmaiset tai hinnaltaan kohtuulliset. Parhaillaan yhteysalusliikenne on maksutonta vakituisille asukkaille ja pääosin myös muille. Samoin esitys on ristiriidassa sen ajatuksen kanssa, että koko maa halutaan pitää asuttuna.

Poukkoilun makuakin ilmassa on; vasta vuonna 2009 maksut poistettiin. Tuolloin taustalla oli juuri saaristolaki ja kansalaisten tasapuolinen kohtelu. Lipputulojen myötä arvioitiin tuolloin menetettävän tuloja noin 365 000 euroa. Tuore esitys kohtelee käyttäjiä kovemmin, tarkoituksena on saada yhteysalusten vuotuisista 17,5 miljoonan euron kuluista pois neljä miljoonaa euroa.
Ärähdys on helppo ymmärtää; vaikka taksat olisi mietitty joukkoliikenteen hintojen mukaan, tulee perhettä kohti helposti kohtuuttoman paljon maksettavaa. Kärsijöiden listalla ovat myös saariston elinkeinot.

Vasta-argumenttina huono on se, että todetaan jonkun muun parhaillaan maksavan ilmaista lauttaliikennettä. Yhtä lailla saaristossa maksettuja valtionveroja voidaan korvamerkitsemättöminä ohjata teiden ylläpitoon toisaalla. Nyt kaavailtu matkakohtainen maksu on käyttäjävinkkelistä katsoen kohtuuton. Jos maksullisuus halutaan palauttaa, tuntuisi korkeintaan jonkinlainen kausikorttijärjestelmä paremmalta ratkaisulta.

Toisaalta yhteysalusten kohtelu oudoksuttaa: osana tieverkkoa toimivat lossit olisivat esityksen mukaan jatkossakin maksuttomia. Yhteysalukset ovat yhtä lailla osa maantietä.

Jaa artikkeli: