Skip to main content

Teijon kansallispuisto eduskunnan käsiteltävänä tällä viikolla

Eduskunnan ympäristövaliokunta ehdottaa Teijon kansallispuiston perustamista.
Lakiesitys tulee eduskuntaan ympäristövaliokunnan mietintönä.

Valiokunta toteaa mietinnössään, että puiston perustamisen ensisijaisena tavoitteena on alueen monipuolisten luonnonarvojen ja ekologisten toimintojen turvaaminen sekä metsätalouskäytön takia osin menetetyn salomaaluonteen elvyttäminen.
Asia oli ensimmäistä kertaa eduskunnan käsiteltävänä keskiviikkona.
Lakiesitys tuotiin täysistuntoon eilen, ja tänään torstaina on vuorossa asian ensimmäinen varsinainen käsittelykerta.  Ensimmäisellä kerralla lakiesityksen sisältöä voidaan vielä muuttaa.  
Tämän jälkeen on vuorossa toinen käsittelykerta, jossa ratkeaa se, hyväksytäänkö vai hylätäänkö laki.

Asiassa äänestettäneen, sillä valiokunnan mietintöön sisältyy kaksi metsästystä koskevaa vastalausetta.
Valiokunnassa metsästyksen rajoittamista vastustivat keskusta ja perussuomalaiset.

Jaa artikkeli: