Skip to main content

Teijolle haetaan soranottolupaa

 

Suunniteltu ottamisalue on avohakattua kangasmetsää. Sorankaivuussa otetaan alueelta maa-aineksia, joita käytetään erilaisissa rakentamiskohteissa.

 

Teijon Uusimetsään haetaan parhaillaan maa-aineslupaa hiekan ja soran ottamiseen. Rakennus- ja ympäristölautakunnalle lähetetyn hakemuksen mukaan lupa koskee vajaan kahdeksan hehtaarin kokoista aluetta.

Suunniteltu soranottoalue sijaitsee Lankkerin peltoalueen eteläpuolella, Puolakkanummen alueella. Maa-aineksen ottomääräksi haetaan hieman alle viitisensataa tuhatta kuutiota ja lupa-ajaksi kymmenen vuotta.

Finnish Consulting Group Oy:n teettämän maisema- ja luontoselvityksen mukaan estettä sorankaivuulle ei ole. Alue on jo ennestään maa-aineksenottoaluetta, eikä toiminta vaikuta merkittävästi alueen maisemakuvaan.

 

Lisää aiheesta 8.7. lehdessä!

Jaa artikkeli: