Skip to main content

Teijo saa jatkossa sähköä kahdesta suunnasta

Verkkoyhtiö Caruna jatkaa investointeja säävarmaan sähköverkkoon. Säävarma tarkoittaa keskijänniteverkon maakaapelointia. Takana on vuonna 2013 säädetty uusi sähkömarkkinalaki, joka määrää, että vuoden 2028 loppuun mennessä saa katko kestää asemakaava-alueella kuusi tuntia ja muualla 36 tuntia.

Maakaapelia on upotettu erityisen paljon juuri eteläisessä Salossa. Koko salon potti on 240 kilometriä, vähän enemmän puretaan pois vanhoja ilmajohtoja. Maisemaan ilmestyy lisäksi 220 puistomuuntamoa.
Perniön sähköasemalta on jo vedetty maakaapeli Joutnan kautta Teijolle. Sähkönsaanti varmistetaan toisella kaapelilla Salosta Ylhäisten sähköasemalta.
–Salosta tullaan Merikulmantien vartta, otamme piakkoin yhteyttä maanomistajiin, kertoo hankepäällikkö Pekka Vierimaa.

Merikulman suunnalla valmista pitäisi olla ensi vuoden lopulla.
Särkisalossa alkaa kaivaminen lähiaikoina.
–Maakaapeli vedetään Kaukassalon sähköasemalta Förbyhyn, maastosuunnitelmia tehtiin viime viikolla.

Jaa artikkeli: