Skip to main content

Tammipuiston rakennuslupiin tarvitaan myös museoviranomaisen lausunto

5.4.20249 huhtikuun, 2024Uutiset

 

Mathildedalin Tammipuiston kaavoitus etenee.  Salon kaupunginhallitus esittää valtuustolle asemakaavan muutoksen hyväksymistä.   Toteutuessaan kaava mahdollistaisi aluelle niin loma-asuntorakentamisen kuin hotellirakentamistakin.

Vielä viimeisen nähtävilläolon aikana kaavaehdotukseen tuli lausuntoja ja huomautuksia.  Nyt kaavamääräyksiin on lisätty muun muassa, että rakennusluvan yhteydessä tulee pyytää hyvissä ajoin museoviranomaisen lausunto Sk-1 -alueella.   Sk -1 on kaupunki- tia kyläkuvallisesti tärkeä alue, tässä tapauksessa Mathildedalin tehdasmiljöö.

Kylän ilmeestä kantoi lausunnossaan huolta muun muassa Varsinais-Suomen alueellinen vastuumuseo, joka totesi, että jopa rakennustapaohjeiden laatiminen koko kaava-alueelle voisi olla perusteltua.  Museo totesi myös, että kerroslukujen ja kaavamääräysten avulla pitää rakentaminen saada sovitettua valtakunnallisesti arvokkaaseen miljööseen ja ympäröiviin rakennuksiin.    Kuudentoista yksityishenkilön allekirjoittamassa muistutuksesa puolestaan todetaan, että kaavamuutosta ei tulisi toteuttaa lainkaan.  Vastineessa todetaan, että kaavamuutos on tehty maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

Ely-keskus katsoi lausunnossaan, että hankkeella ei ole merkittäviä heikentäviä vaikutuksia Teijon ylänkö- nimiseen Natura-alueeseen,  kun jatkosuunnittelu tehdään heikennyksiä vältellen.

Vastineessa katsotaan, että näin voidaan toimia.

Kaava-aineiston mukaan kaavamuutos toteutuessaan toisi pysyviä asuntoja kylään noin 60 hengelle.

Jaa artikkeli: