Skip to main content

Suomessa saa kesällä hengitellä puhdasta ilmaa

Ilmatieteen laitoksen mukaan alkukesän ilmanlaatu on ollut hyvä koko Suomessa. Sen myös uskotaan pysyvän hyvänä, sillä Suomen lähialueilla ei tällä hetkellä ole huomattavia metsä- tai maastopaloalueita.
Keskikesällä ilmansaasteiden pitoisuudet ovat tyypillisesti alhaisimmillaan Suomessa. Kesällä ei ole lämmityksestä aiheutuvia saastepäästöjä, ja lomakausi alentaa sekä liikenteen että teollisuuden päästöjä. Sateet ovat puhdistaneet kevään viimeisetkin katupölyt, ja rehevä kasvillisuus estää maaperän pölyämisen. Lisäksi kesäsäässä saasteet sekoittuvat ja laimenevat tehokkaasti.

Ilmanlaatu on heikentynyt huonoksi vain harvoilla mittausasemilla yksittäisinä tunteina. Sääolosuhteet ovat olleet ilmanlaadun kannalta suotuisat ja ilman epäpuhtauksien tasot ovat pysyneet kohtuullisina, jopa hyvinä. Kevät puolestaan oli katupölyn vuoksi ilmanlaadultaan tavanomaisen huono.

Jaa artikkeli: