Skip to main content

Sote-lain on käsiteltävä myös ennaltaehkäisyä

Suomen kunnissa on lausuntokierroksella on lakiesitys sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Lain tarkoituksena on edistää ja ylläpitää väestön hyvinvointia ja terveyttä, edistää laatua sekä varmistaa potilaan oikeus hyvään sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Lisäksi lain tarkoitus on luoda edellytykset palvelujen riittävälle ja yhdenvertaiselle saatavuudelle koko maassa, varmistaa toimiva, eheä ja vaikuttava sekä kustannustehokas palvelurakenne, jossa toteutuu sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio. Lain tarkoitus on vahvistaa peruspalveluja alueellisesti ja valtakunnallisesti. Lakiluonnoksen mukaan kunnat osallistuvat sosiaali- ja terveysalueen kustannusten rahoitukseen. Maksu perustuu kunnan asukasmäärään ja sairastuvuuteen.
Käsittääkseni tuleva laki kannattaa sairauksien hoitoa, ei niiden ennaltaehkäisyä. Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus pyörii sairauksien ympärillä, eli ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ei kannata enää jatkossa tehdä. Voidaanko lain perusteella siis jättää esim. kuntalaisten hampaiden tarkistus tekemättä, koska se ei ole sairauden hoitoa? Voidaanko elintavoista johtuva terveysvalistus jättää antamatta, koska se ei ole uuden lain hengen mukaista, kustannustehokasta?
 Yhteiskunnan tarkoitus ei liene holhota muttei tulevaisuudessa enää ennaltaehkäistäkään. Vai onko ennaltaehkäiseminen holhoamista?
 Lain piiriin on lisättävä ennaltaehkäisevä työ. Onko Salossakin suotta budjetoitu rahaa ennaltaehkäisevään toimintaan ja oletettu sen säästävän sosiaali- ja terveystoimen kuluja?
 
Sinikka Makkonen
Kotalato

Jaa artikkeli: