Skip to main content

Sote-ehdotus on askel kohti läpinäkyvyyttä

Terveydenhuollon uudistaminen nytkähti eteenpäin, kun puolueet saavuttivat ratkaisun palveluiden järjestämisvastuun siirtämisestä viidelle sote-alueelle.
Ratkaisu on kuitenkin vasta linjaus, ja toteutustapojen sekä rahoitusmallien valmistelu on vasta alkamassa.
Saavutettu ratkaisu tarjoaa aidon mahdollisuuden palveluiden laadun ja kustannustehokkuuden kehittämiseen. Tätä tilaisuutta ei ole varaa hukata. Valmistelutyö saattaa edelleen kääntyä joko tehottomien jättimäisten tuotantokoneistojen suuntaan tai johtaa aidosti asiakkaan saavutettavilla olevien laadukkaisiin palveluihin.
Ratkaisussa terveydenhuollon järjestäjä ja tuottaja erotetaan toisistaan. Tämä on merkittävä askel kohti läpinäkyvyyttä sekä eri palvelutuotantotapojen aitoa vertailua. Ratkaisu mahdollistaa terveydenhuollon kehittämisen asiakkaan valinnanvapauden suuntaan.
Asiakkaan valintaa on hyödynnetty monissa eurooppalaisissa terveydenhuoltouudistuksissa. Muun muassa Ruotsissa julkinen terveydenhuolto on järjestetty siten, että asiakas valitsee, minkä palveluntuottajan luokse hän hakeutuu. Kaikki palveluntuottajat – niin yksityiset kuin julkiset – ovat keskenään tasaveroisessa asemassa. Hinta on kaikille sama ja tasoltaan alhainen.
Ruotsissa uudistuksella on saatu aikaan muun muassa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten palveluiden saatavuuden paraneminen.
Myös kustannusten kasvua on taitettu.
Valinnanvapauden mahdollistavassa mallissa asiakas saa valita minkä palveluntuottajan luokse hän hakeutuu, ja raha seuraa potilasta palveluntuottajalle.
Mallissa palveluntuottajat kilpailevat potilaista ensisijaisesti laadulla, ja asiakkaan valinnanvapaus on koko järjestelmän kehittämisen moottori.
Hyvällä syyllä voi kysyä: Olisiko oikein, että jokainen kansalainen tulotasoon katsomatta voisi valita myös yksityisesti tuotetun terveyspalvelun, varsinkin kun samalla voisimme hillitä kustannusten kasvua ja parantaa palveluiden laatua?

Merja Hirvonen
Toimitusjohtaja
Terveyspalvelualan Liitto

>

Jaa artikkeli: