Skip to main content

Salossa valtuusto tekee lakkautuspäätökset

Salon valtuusto oli tiistaina muuttavaisella päällä: valtuusto äänesti hallintosääntöön tehdyistä kuudestatoista muutosesityksistä 15 kertaa.
 Se piti itsellään muun muassa edelleen vallan päättää koulujen, terveyskeskusten ja ympärivuorokautisten vanhusten hoitopaikkojen lakkauttamisesta.  

Tätä asiaa esitti keskustan valtuustoryhmä Timo Lehden suulla ja sai mukaansa enemmistön valtuutetuista.

Saija Karnisto (sd) sai läpi kolme muutosesitystään.  Hallintosäännön toteutumista seuraamaan asetetaan työryhmä, kaupunginjohtajaa sijaistavat hallinto- ja talousjohtaja ja myös lautakunnat voivat siirtää ratkaisuvaltaansa viranhaltijoille.
Nuorisopalvelut siirretään vapaa-aikatoimenlautakunnalle opetuslautakunnalta, kuten Saku Nikkanen (sd) esitti.
Sitä vastoin Jaana Shelbyn (kd) esitys siirtää kuljetuspalvelut kaupunkisuunnittelulautakunnalle kaatui äänestyksessä.
Jorma Elovaaran (sd) mielestä kaupunginhallituksen ratkaisuvallassa pitäisi olla koko henkilöstön harkinnanvaraiset palkantarkistukset.  Esitys hyväksyttiin.
Tarkastuslautakuntaan ei tule edustusta joka valtuustopuolueesta, kuten Eeva Koskinen (vihr) esitti.

Jaa artikkeli: