Skip to main content

Saloon perustetaan maahanmuuttajaneuvosto

Salon kaupunkiin perustetaan maahanmuuttajaneuvosto ensi vuoden kuluessa. Selvitys- ja valmistelutyön käynnistämisestä päätti kaupunginhallitus viimeisessä kokouksessaan ennen kesätaukoa.
Maahanmuuttajaneuvoston perustaminen on ajateltu kytkeä keväällä käynnistyvään ”Monikulttuurinen Salo” –hankkeeseen, jossa tavoitteena on mm. luoda toimintamalli maahanmuuttajatyöhön.
Neuvoston tehtäviä voisivat olla mm. maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvien palvelujen kehittäminen, kulttuurien välisen vuoropuhelun kehittäminen sekä maahanmuuttajien työelämään ja koulutukseen sijoittumisedellytysten kehittäminen.

Jaa artikkeli: