Skip to main content

Saloon mietitään uutta pitkää kylähanketta

Salossa halutaan jatkoa vuodenvaihteeseen päättyneelle Kylien Salo-hankkeelle.
Kaupunginhallitus päätti maanantaina, että kaupunki lähtee hakemaan hankkeeseen leader-rahaa.
Kyseessä olisi syyskuusta helmikuuhun 2018 kestävä hanke, jonka nimeksi on tässä vaiheessa annettu ”Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo”.

Kyläasiamiehenä työskennellyt Henrik Hausen on valmistellut hanketta.
Perusteena jatkolle on muun muassa kaupungin taloudellinen tilanne, joka vaatii enemmän yhteistyötä kaupungin ja muiden toimijoiden kesken.

Hankkeen puitteissa on määrä saattaa yhteen kylä- ja kotiseutuyhdistykset ja muut yhdistykset, kaupungin puolen toimijat, yritykset ja vielä kylien kattojärjestöt kuten Varsinais-Suomen kylät ry ja Suomen kylätoiminta ry.
Ajatuksena on myös viedä hyviä toimintatapoja halutaan viedä kylästä toiseen, jotta kyliä saadaan kehitettyä ja niiden vetovoimaa kasvatettua.
Eräs toimenpide on tonttimarkkinoinnin vauhdittaminen kaupungin ja kylien uudenlaisella yhteistyöllä.

Kaikkiaan hankkeen kustannusarvioksi on tässä vaiheessa laskettu noin 156 000 euroa.
Palkkakulut ovat suurin siivu summasta, noin 105 000 euroa.

Jaa artikkeli: