Skip to main content

Salon opetuslautakunta torppasi vaatimukset lomautusten perumisesta

Salon opetuslautakunnan tiistaisella listalla oli peräti 31 yksittäisten opettajien, opettajakuntien ja vanhempien jättämää oikaisuvaatimusta.

Kaikissa vaadittiin  kumoamaan opetuslautakunnan elokuinen päätös opettajien lomauttamisesta.
Lisäksi vaadittiin päätöksen toimeenpanokieltoa siihen sakka, kunnes asia on ratkaistu lainvoimaisella päätöksellä.

Opetuslautakunta päätti hylätä kaikki oikaisuvaatimukset. Lautakunta perusteli  päätöstään muun muassa sillä, että kahden luokan ohjaaminen on joissain tilanteissa tavallista.
Vaatimuksiaan oikaisuvaatimusten jättäjät perustelivat kolmella perusopetuslain kohdalla.
Lain toisessa momentissa sanotaan, että opetuksen tavoitteena on lisäksi turvata riittävä yhdenvertaisuus koulutuksessa koko maan alueella.
Samassa laissa määrätään turvallisesta opiskeluympäristöstä.
Oikaisuvaatimuksessa uskotaan, etteivät rehtori ja opettajat pysty lomautusten aikana riittävästi takaamaan oppilaiden turvallisuutta.
Kolmas perustelu on oppilaan oikeus saada opetusta.

Jaa artikkeli: