Skip to main content

Salon lomautukset uhkaavat kuntapalveluita

Talousarvio vuodelle 2014 sisältää valtuuston hyväksymän 7,2 miljoonan euron leikkauksen henkilöstömenoissa.

Edellisten vuosien toteutumien perusteella tästä säästötavoitteesta puolet arvioidaan toteutuvan mm. vaikeutetun rekrytoinnin, vähentyneen sijaisten käytön ja henkilökunnan vapaaehtoisten palkattomien vapaiden sekä yleisen henkilöstömenoihin kohdistuvan kulukurin avulla. Toisen puolen eli 3,6 miljoonan euron säästöjen saavuttamiseksi käynnistettiin YT-neuvottelut, jonka kohteena on koko henkilökunta lukuun ottamatta koulunkäyntiavustajia ja koululaisten iltapäivätoiminnan kerhonohjaajia, joiden lomauttamisesta toiminnallisista syistä on tehty erillinen päätös kaupunginhallituksessa 10.3.2014. Tämä tietänee massiivisia lomautuksia henkilöstölle.

Salon Vasemmistoliiton kunnallistoimikunta paheksuu kaupunginhallituksen kovaa ja ehdotonta linjaa henkilöstösäästöjen toteuttamisessa. Kolmena peräkkäisenä vuotena jatkuva lomautuskierre ei voi olla vaikuttamatta palvelujen laatuun saati henkilöstön jaksamiseen. Vuonna 2014 Salossa on tarkoitus toteuttaa organisaatiouudistus ja muita talouden sopeuttamistoimia. Lomautukset tulevat vaikeuttamaan organisaatiouudistuksen loppuunsaattamista. Em. syistä johtuva työmäärän lisääntyminen ja epävarmuuden sietäminen lisäävät kunnallistoimikunnan mukaan työn kuormittavuutta.

Kentältä saatujen havaintojen mukaan kaikilla kaupungin sektoreilla näkyy jo nyt työn kuormittuminen johtuen lähinnä viime vuosien lomautuksista. Myös työtapaturmat ovat lisääntyneet Salossa joka vuosi.
Kovimpia kärsijöitä näissä kuntapalvelujen leikkauksissa työntekijöiden lisäksi ovat kaupunkilaiset, joista erityisesti lapset, vanhukset sekä pitkäaikaissairaat ja työttömät ovat kaikkein vaikeimmassa välikädessä. Kunnallistoimikunnan mielestä Salon viime vuoden ennakoitua parempi tilinpäätös voisi mahdollistaa pehmeämpien keinojen käytön henkilöstösäästöjä suunniteltaessa.

Vasemmistoliiton salon kunnallisjärjestö
Kalle Määttänen
Puheenjohtaja
Taro Turtiainen
Sihteeri

Jaa artikkeli: